IUM’s regnskab dokumenterer strukturelle forandringer i branchen

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Omsætningen faldt – men bruttoavance steg, og mediabureauet kom ud med sit bedste resultat nogensinde.

Mediabureauet IUM’s omsætning faldt med 14 pct. i 2008. Men det er reelt ikke det interessante tal i regnskabet.

Bruttoavancen steg nemlig med næsten samme procentsats og på bundlinjen står et resultat, der ikke bare er steget meget markant men også er det bedste nogensinde i bureauets historie.

På den måde bøjer IUM’s regnskab nærmest de strukturelle forandringer i branchen i neon.

Det har været nævnt flere gange – men er også ind imellem blevet mødt med skepsis.

For nok har mediabureauerne sagt, at de er blevet mere uafhængige af medieomsætningen og sælger mange flere konsulent-ydelser – i konkurrence med både reklamebureauer, andre bureauer, analyseinstitutter og andre konsulentfirmaer – men samtidig er medieomsætningen i et par år steget markant, og hvad ville der så reelt ske, når den på et tidspunkt faldt igen?

Adm. dir. Michael Thim konstaterer, at bureauets fremgang er sket over en bred kam af kompetencer: strategi, online, analyse og rådgivning inden for køb af grafisk produktion.

“Vi er gået fra at være en volumen-forretning til at være en rådgivningsvirksomhed og derfor er omsætning ikke mere vigtig for os”, siger Michael Thim.

En del af forklaringen på omsætningsfaldet ligger i et fald på såkaldt “gennemfakturering af internationalt orienteret omsætning”.

Han fortæller videre, at også 4. kvartal gik fornuftigt for bureauet, og han er fortrøstningsfuld for 2009. Bureauet er dog ikke upåvirket af krisen og derfor lyder forventningen på en bruttoavance på niveau med 2008 på basis af en faldende omsætning.

Michael Thim peger desuden på effektiviseringer som en af forklaringerne på den meget markante fremgang på bundlinjen.

“Jeg tror på synergi og på at vi skal trække på samme hammel. Derfor satser vi på at forenkle vores struktur og gå fra 3 til 2 selskaber i stedet for at splitte os op i flere mindre. Men samtidig skal vi være meget skarpe på arbejdsprocesser, og automatisere så meget som muligt”, siger Michael Thim og peger på, at der i mediehåndteringen fortsat er meget gammeldags bureaukrati.

Den faldende bruttoavance pr. medarbejder og stigende lønandel er udtryk for investeringer.

Nøgletal for IUM

  • Omsætning 608,412 mio. kr. -14 pct.
  • Bruttoavance 53,613 mio. kr. +12 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 812.318 kr. -5 pct.
  • Lønandel 66 (61)
  • Resultat af primær drift 9,736 mio. kr. +156 pct.
  • Resultat før skat 11,891 mio. kr. +77,6 pct.