Ja – Facebook tager tid og forstyrrer arbejdet!

Asbjørn
Jørgensen

Sociale medier – Facebook, Twitter, Youtube og den slags – er tidrøvere og sænker produktiviteten. Erkendelsen kommer fra medarbejderne selv i en global undersøgelse, der også omfatter 3000 danske besvarelser.

Der ser ud til at være en stor geografisk forskel på, om man synes, det er okay at bruge tid på sociale medier privat i arbejdstiden:

  • I AsiaPacific-regionen finder 48 procent det ok.
  • I Europa/EMEA er det 30 procent.
  • Og i N- og S-Amerika finder blot 16 procent det i orden.

Tallene fremgår af en meget stor undersøgelse lavet af Kelly Services, et verdensomspændende service-, vikar- og rekrutteringsfirma.

Kelly har fået 170.000 mennesker til at svare på spørgeskemaer om forskellige arbejdsrelaterede forhold, bl.a. brugen af de sociale medier i arbejdstiden.

Der er tilsyneladende – og ikke overraskende – også aldersforskelle i svarene: Det opfattes tilsyneladende som mest acceptabelt blandt de yngre generationer, som også er de “født digitale”:

  • Generation Y, altså typisk under 30 år: 36 procent finder det ok.
  • Generation X, altså cirka de 30-50-årige: 30 procent finder det ok.
  • Baby boomers, altså de 50-65-årige: 19 procent finder det ok.

Bevidste om produktivitets-tab

Samtidig mener rigtig mange af svarerne, at brugen af sociale medier i arbejdstiden sænker produktiviteten. Og de yngste er faktisk mest bevidste om dette produktivitetstab – måske fordi de selv bruger det mest.

Her ser der også ud til at være en forskel på danskerne og resten af europæerne: 33 procent af de danske besvarelser mener det påvirker produktiviteten negativt, mens gennemsnittet på europæisk plan er oppe på 41 procent.

Kelly-undersøgelsen er skæv på den måde, at de adspurgte ikke er udtaget som en statistisk tilfældig stikprøve – derimod har man selv kunnet melde sig og svare via diverse online indgange, samt er blevet inviteret via Kellys egen omfattende email-database. Stikprøven er altså ikke repræsentativ. Dermed kan der være fx en overvægt blandt besvarelserne af folk, som har svaret i arbejdstiden – og som altså finder det i orden at bruge arbejdstiden på den slags ikke-helt-arbejds-relaterede opgaver ved skærmen. Undersøgelsen er således også blevet markedsført på Kellys egne Facebook-sider. Like? Synes godt om?

I den danske del af undersøgelsen indgår svar fra omkring 3000 personer, oplyser den danske afdelings direktør Henrik Bruun.