Allright Agency konkurs. Jakob Blom fortsætter

Peter Engholm
25@mail.dk

Ejendomsgæld blev for tung, og derfor fejlede en rekonstruktion af bureauet. Nu fortsætter Jakob Blom med sin kreativitet, men ikke på egen hånd.

I sidste uge valgte Jakob Blom at lukke Allright Agency via en konkurs.

Bureauet med den tidligere Bates-kreative og -partner ved roret – og med DSBs Harry på cv’et – havde i grunden et ganske fornuftigt år bag sig: Kreativt med dobbelt-bronze ved Creative Circle Award og en bronze ved Eurobest, og økonomisk på den måde, at det faktisk var bureauet, der holdt konkursen fra døren.

Jakob Blom forklarer det således:

”Gennem de seneste syv år har jeg kæmpet med en større gæld fra mine tidligere ejendomsinvesteringer, og det har tynget dagligdagen i Allright Agency så meget, at jeg fandt det mest forsvarligt ikke at fortsætte driften i de nuværende rammer.”

Det falder – desværre – i god tråd med, hvad Jakob Blom sagde til Bureaubiz forrige efterår: ”Uden bureauet tror jeg, at jeg nok var væltet”.

En gennemgribende rekonstruktion, der varede ni måneder og sluttede et stykke inde i 2013, kunne imidlertid ikke forhindre et fald.

”Likviditeten var presset, og efter rekonstruktionen viste dens betingelser sig at være for hård en opstart,” siger Jakob Blom.

I forlængelse af rekonstruktionen udtrådte den tidligere direktør i Kunde & Co, Hans-Henrik Rasmussen, af bestyrelsen i Allright Agency.

Jakob Blom tilføjer, at det fremadrettet er hans ønske at fortsætte de sunde aktiviteter og gode kunderelationer i et nyt og stærkere bureau set-up.

”Der er i skrivende stund indgået aftale omkring et fremtidigt samarbejde, hvor min rolle udelukkende bliver at være kreativ – i første omgang uden ledelsesansvar. Jeg fortsætter ikke på egen hånd, men på længere sigt er der mulighed for både ledelse og partnerskab,” siger Jakob Blom.

Han vil i løbet af nogle uger kunne præsentere det nye set-up. Indenda ser han kortvarigt tilbage:

”Det er i sagens natur med ærgrelse, at det ikke er lykkedes at fortsætte, for jeg har virkelig kæmpet i de syv år, men når det så er sagt, er det også med en stor lettelse, at jeg nu kan koncentrere mig 100 pct. om det kreative arbejde – og byde min familie derhjemme en lidt roligere tilværelse.