Jan Duckert lægger an til endnu mere integration i People Group

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

I et interview i Børsen varsler han store forandringer og er ikke engang sikker på, at navnet vil eksistere om fem år. DialoguePeople flytter sammen med Partners.

People Group har altid været markedsført på en stærk integration mellem gruppens forskellige enheder. Bl.a. derfor har man ikke kunnet bedømme dem regnskabsmæssigt hver for sig.

Nu skal gruppen integreres endnu mere, fortæller bestyrelsesformand, Jan Duckert, til Børsen.

“Peoplegroup skal ikke være kanal-opdelt om fem år. Du skal faktisk slet ikke kunne kende Peoplegroup om fem år, hvis jeg gør mit arbejde rigtigt”, siger han til Børsen.

Bureaubiz har spurgt, hvordan man kan integrere endnu mere uden at slå bureauerne sammen, men det har Jan Duckert ikke ønsket at svare på.

Han vil ikke over for Børsen gå i detaljer med planerne men vil heller ikke afvise, at der kommer flere fusioner, og direkte adspurgt om People Group overhovedet hedder People Group om fem år er svaret, at det kan han ikke svare på.

Jan Duckert siger videre, at forandringerne ikke er økonomisk dikteret. Gruppen er omsætningsmæssigt uberørt i år af krisen, og bundlinjen er lidt bedre.

Konkret er fusionen mellem We Love People og Winwin Agency samt DialoguePeople’s flytten sammen med Wibroe, Duckert & Partners de første konkrete eksempler på, hvad der i Børsen lanceres som “People Group under dramatisk forvandling”.

Selv om kursen er på at fjerne kanalopdelingen, så skal DialoguePeople fortsætte som selvstændigt selskab, også efter at det er flyttet sammen med Partners.

“Flytningen refererer til, at DialoguePeople flytter ind på samme etage som Partners for at sikre en sømløs integreret kundebetjening. DialoguePeople fortsætter som selvstændigt selskab”, skriver Jan Duckert til Bureaubiz.

DialoguePeople har netop vundet TDC’s dialogbudget, der er ressourcekrævende i forhold til DialoguePeople’s størrelse. Bureauet er dog i gang med at opruste mandskabsmæssigt – bl.a. ved at tilknytte den tidligere Momentum-direktør, Carsten Risgaard som kreativ strateg. Der er dog ikke tale om en ansættelse, fortæller Carsten Risgaard.

“Det er fuldstændig rigtigt, at jeg har indgået en aftale med DialoguePeople om at fungere som en integreret del af det strategiske og kreative team omkring TDC. En virkelig spændende opgave, som jeg glæder mig til at være med til at løse sammen med resten af holdet på DialoguePeople og i PeopleGroup i øvrigt. I praksis indebærer opgaven, at jeg får fast plads i huset og i det daglige indgår i de løbende opgaver omkring TDC”, siger Carsten Risgaard og tilføjer: 

“Der er imidlertid ikke tale om en ansættelse, men om den hidtil største opgave i mit nye selskab bloody useful aps, der fik navn og CVR-nummer her i løbet af november. bloody useful leverer strategisk og kreativ sparring til både virksomheder og bureauer – og jeg vil naturligvis fortsætte samarbejdet med de øvrige kunder, der indtil nu har valgt at lægge opgaver hos mig”.