Jens Carsten Nielsen går på pension – men kun halvt

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Marketings gennemslagskraft skal styrkes, og det skal Jens Carsten Nielsen nu arbejde med. På halv tid – for der skal være tid til lejligheden i Sydfrankrig.

Før sommerferien stod Jens Carsten Nielsen over for en pensionering fra jobbet som direktør for Center for Business Communication ved Handelshøjskolen i København. Hans afløser var fundet i skikkelse af professor Suzanne Beckmann, og lejligheden ved Montpellier i Sydfrankrig trak.

Men tanken om at gå fra 100 til 0 trak ikke rigtigt, og da Handelshøjskolen i virkeligheden heller ikke ville af med ham, blev det kun til en halv pensionering.

Fremover skal han fungere som specialkonsulent på halv tid direkte under Institut for Afsætningsøkonomis leder, Ricky Wilke.

Opgaven kan siges meget kort. Han skal hjælpe med at styrke marketingfaget.

Skal der bruges lidt flere ord, så er opgaven delt op i to hovedområder og side-projekt.

Den ene hovedopgave er et forskningstema omkring forankringen af markedsorientering i virksomhedsledelse. Marketing handler om at forstå forbrugerne og kunderne – og altså om virksomhedens evne til at se på sig selv udefra og ind.

Det er et forskningstema, der vinder frem i Europa gen og som bl.a. rummer dele af 80’ernes service-management suppleret med relations-markedsføring.

Problemstillingen for marketing-faget er, at det ikke nødvendigvis mere er marketing, der driver disse ting, og det kan bl.a. skyldes, at marketing er blevet for specialiseret.

Men mange virksomheder har problemer med at drive udviklingsprocesser mere holistisk, og her har marketing faktisk noget at byde på – hvis man altså evner at bløde op på specialiseringen og få en mere generel tilgang til faget.

Den anden hovedopgave handler om at bringe disse ting ind i undervisning, så de studerende på Afsætningsøkonomi får et mere generelt og holistisk grundlag for deres fremtidige job i danske virksomheder.

Det handler ikke isoleret om at bringe marketing op i hierarkiet – selvom det selvfølgelig godt må være en bivirkning – det handler først og fremmest om at styrke marketings gennemslagskraft.

Bi-projektet går ud på at hjælpe med at få bragt en MBA i marketing management på 2. del af HD tilbage til Institut for Afsætningsøkonomi.

Jens Carsten Nielsen er 63 og han kan blive ved så længe, han har lyst i det nye job – og i øvrigt får han med denne ordning god mulighed for at kombinere det med at tilbringe noget tid i Sydfrankrig.

Samtidig med denne aftale har Suzanne Beckmann fået knyttet en fuldmægtig til Centret i skikkelse af Majbritt Aronstein. Ikke fordi, der skulle to personer til at erstatte en halv Jens Carsten Nielsen, men fordi professor Flemming Hansen også er overgået til at være specialkonsulent. Han skal være indpisker på et projekt om neuro science – hvad er det der styrer forbrugernes beslutnings-processer.