Julegave til bureauer: Udsigt til bedre offentlige udbud

Peter Engholm
25@mail.dk

De dårlige historier dominerer, når bureauer og offentlige udbud forenes. Men en ny vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen varsler nye tider – inkl. en respekt og forståelse for bureauerne.

”Køb en udviklingsproces – ikke en færdig løsning”. Det lyder som bureauernes nødråb til offentlige kunder, der går i udbud. Men afsenderen er selv en offentlig institution, og det er godt nyt for bureauerne.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop udgivet en vejledning om køb af videnrådgivning, og den giver opskriften på mere enkle udbud – en opskrift, der søger at gøre udbudsprocessen smidig, effektiv og mindre ressourcekrævende, også for bureauerne.

”Det kan være fristende at få tilbud på en hel pakkeløsning fx med færdige medieplaner og styringsmodeller, når man skal indhente tilbud på en mediekampagne. Men det kan hurtigt gå hen og blive en dyr affære for alle involverede,” skriver styrelsen – og kontorchef Kenneth Skov Jensen siger, henvendt til offentlige indkøbere:

“Der er både tid og penge at spare, hvis du fokuserer på processen – og ikke på en færdig pakkeløsning – når du indhenter tilbud på mediekampagner. Vejledningen giver dig genvejene til bedre udbud, når det gælder videnrådgivning,”

Og vejledningen bliver særdeles positivt modtaget blandt brancheorganisationerne:

”Her er gode råd og anbefalinger, som – hvis indkøberne efterlever dem – markant vil kunne mindre ressourceforbruget hos bureauerne, når de udarbejder tilbud til det offentlige,” siger Kirsten Alkjærsig, fagleder i DI Videnrådgiverne.

Hun fremhæver, at styrelsen anbefaler at bruge udbudsformer med prækvalifikation, så antallet af tilbudsgivere, der skal afgive det fulde tilbud, begrænses. Også kravene til udfoldelsen af tilbuddene begrænses, så der ikke kræves detaljerede tilbud for alle delelementer i opgaven, at der ikke stilles unødige krav, og at der sættes et loft for antal sider for tilbuddene.

”Vejledningen giver også rigtig god inspiration og praktiske råd til de offentlige indkøbere om, hvordan de kan organisere indkøb på nye måder, der fører til lavere ressourceforbrug og mindre bureaukrati i det hele taget,” siger Kirsten Alkjærsig.

Hos Kreativitet & Kommunikation er direktør Tine Aurvig-Huggenberger også stærkt positiv:

”Vi har tit givet hård kritik til offentlige udbud, men dette fortjener virkelig ros. Vi er rigtig, rigtig glade for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens anbefaling. Ikke kun for selve vejledningen, men også for processen inden da – for styrelsen har været åben og dialogsøgende, og været på besøg hos flere af vores medlemsvirksomheder. De har sat sig ind i, hvad pokker der foregår på bureauerne.”

Kreativitet & Kommunikation har netop lanceret en ny udbudsstandard, der skal gøre det nemmere for offentlige myndigheder at udbyde opgaver til bureauer. Den skal ikke opfattes som en konkurrent til den nye anbefaling fra styrelsen:

”Anbefalingen og vores standard supplerer hinanden. Udbudsvejledningen kan ses som et formelt grundlag, mens vores standard lægger op til – via branchekendskab – at sikre alle parter mere for pengene i udbudsforløbet,” siger Tine Aurvig-Huggenberger.

Se Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens præsentation af vejledningen her.

Og hent selve vejledningen her.