Juridisk strid i kølvandet på ny direktør for DialoguePeople

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Lige efter sommerferien hentede People Group Morten Hershøj hos Responsive til et nyt job som adm. dir. for DialoguePeople. Det jobskifte har fået et usædvanligt efterspil.

At People Group frister en partner i dialog-bureauet, Responsive, til et nyt job som adm. dir. for DialoguePeople lægger ikke umiddelbart op til noget særligt drama. Tomas Gorrissen og Torben Vejen er de centrale partnere i Responsive, og Morten Hershøj havde været hos bureauet i ca. to år, da han tog imod tilbuddet om et topjob i Danmarks største bureau.

People Groups adm. direktør, Bjarne Spellerberg Orfelt, og Tomas Gorrissen udsendte da også dengang i fællesskab en pressemeddelelse om Morten Hershøjs skifte til DialoguePeople.

Men et eller andet er gået galt siden. I hvert fald eksisterer der nu både en stævning mod Wibroe, Duckert & Partners og en begæring om et fogedforbud mod Morten Hershøj.

Stævningen kommer fra Kit Faber Boesdal, som indtil Morten Hershøjs ansættelse havde tegnet DialoguePeople. Hun var udset til en fortsat rolle som kontaktdirektør, men valgte at forlade bureauet – i første omgang med den kryptiske vending til vennerne på Facebook, at hun nu holder advokat-branchen beskæftiget.

Kit Faber Boesdal vil gerne bekræfte, at der er indleveret en stævning – men vil ikke udtale sig om, hvad den omhandler og har ikke andre kommentarer end, at “det er uforståeligt, at det skulle være nødvendigt. Men sådan er det, hvis den ene part ikke anerkender virkeligheden”.

Jan Duckert fra People Group har heller ikke mange kommentarer til den sag – ud over, at “vi har en funktionærsag, som finder sin afgørelse på et eller andet tidspunkt”.

Herudover har Responsive anlagt en fogedsag ved retten i Lyngby mod Morten Hershøj.

Torben Vejen vil godt bekræfte, at der er en sag vedrørende “en væsentlig overtrædelse af en kundeklausul” – men herudover har han ingen kommentarer.

Jan Duckert siger om den sag:

“Responsive mener, at Morten Hershøj ikke må beskæftige sig med Nykredit, fordi Responsive har løst en opgave for Nykredit i Horsens af meget begrænset karakter. Det ser vores advokat på”.