Just/Kidde: 3 års sikker kurs mod konkurs – på 1. klasse

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Og leverandørerne har fået lov at betale regningen. Bureauets gæld til leverandører er vokset markant igennem tre år frem mod konkursen i forgårs.

Kigger man på den økonomiske udvikling igennem 3-4 år, kan det næppe komme som en overraskelse, at Just/Kidde i forgårs annoncerede, at bureauet gik konkurs.

Tallene peger på en sikker kurs mod konkurs – endda på 1. klasse med leverandørerne som de store tabere.

Uffe Just og Carsten Kidde gik første gang konkurs i 2001. Det var dog alene reklamebureauet. Deres holding-selskab fortsatte og i regi af et andet selskab – Medie- og Reklameselskabet – videreførtes reklamebureau-aktviteterne.

Det går fornuftigt frem mod 2004, hvor man opnåede en bruttoavance på ca. 10 mio. kr. og et resultat af primær drift på 1,5 mio. kr.

Men siden gik det ned ad bakke. Bruttoavancen faldt til ca. 8 mio. i 2005, steg igen i 2006 for så at falde voldsomt i 2007. Der var underskud i alle tre år – tilsammen tabte bureauet ca. 5,8 mio. kr. på den primære drift i forhold til en bruttoavance på samlet ca. 23,4 mio. for alle tre år.

Der er dog et andet tal, der trækker særlig opmærksomhed i skyggen af konkursen: posten “Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser” vokser eksplosivt.

Bureaubiz har gennemgået en lang række bureau-regnskaber – blandt dem en del med underskud i 2007. Den højeste leverandørgæld, vi fandt, var Co+Høgh med ca, 20 pct. – mens Grey København, der ellers havde et elendigt regnskab i 2007, lå nede på ca. 2 pct.

Gennemsnittet ligger omkring 10 pct. og det var også det niveau. Just/Kidde lå på i succes-året 2004.

Men allerede i 2005 steg posten til 25 pct., i 2006 var den 44 pct. og i 2007 var leverandørgælden ca. 70 pct. af bruttoavancen. De taler peger på, at leverandørerne er kommet til at betale en betydelig del af regningen.

Adm. dir. Uffe Just forklarer tallene med store tab på to projekter.

“Det gjaldt bl.a. Den Store Bagedag, som vi tabte rigtig mange penge på”, siger Uffe Just.

Den Store Bagedag bliver ganske rigtigt omtalt i regnskabet for 2005 som et projekt, der er investeret meget i, og som nu forventes at generere indtjening. I regnskabet for 2007 er projektet dog slået fejl, og der må foretages en afskrivning.

Siden har Euro RSCG overtaget projektet og er begyndt at tjene penge på det.

Tallene for leverandørgæld er meget høje. Kan man ikke sige, at I har optrådt uansvarligt over for leverandørerne og ladet dem betale regningen?

“Prøv nu at hør, det er en trist historie – både for os og for andre. Vi har lavet god reklame men også lavet nogle lorte projekter. Vi kunne have smidt håndklædet i ringen tidligere som tallene antyder, men vi har gjort alt hvad vi kunne for at løse problemerne og svare enhver sit. Men det har vist sig umuligt”, siger Uffe Just og tilføjer, at han og Carsten Kidde i deres nye set-up drager konsekvensen og vil arbejde med produktion på en anden måde.

Sideløbende med den dårlige økonomiske udvikling havde bureauet dog nogle af branchens højeste lønninger.

I 2007 var den gennemsnitlige personale-omkostning knap 642.000 kr. – en fremgang på 9 pct. i forhold til året før. I Bureaubiz’ analyse over 87 bureauer giver det den 8. højeste gennemsnitsløn.

Tallene bygger på det trykte regnskab, hvor det gennemsnitlige antal medarbejdere blev opgjort til 9. Uffe Just mener dog ikke, at tallet er udtryk for det rigtige niveau.

“Jeg ved ikke, hvordan tallene er fremstillet, men vi var 16 medarbejdere året før og på grund af den økonomiske udvikling var vi nødt til at skære ned. Det skete i 2007, men det betød, at vi havde en lønforpligtigelse et godt stykke ind i året”, siger Uffe Just.

Et lønniveau på 587.000 i 2006 er dog fortsat blandt de gode i branchen.

Han offentliggjorde konkursen i torsdags. Begæringen er dog endnu ikke indsendt til Sø- og Handelsretten.

Hvorvidt konkursen også kommer til at omfatte Just/Kidde Holding, ved Uffe Just ikke.

Just/Kiddes udvikling fra 2002

Bruttoavance * Res. af prim. drift * Leverandørgældens andel af bruttoavance

  • 2002 * 4,3 mio. * 0,1 mio. * 18,2 pct.
  • 2003 * 6,8 mio. * 0,65 mio. * 16,6 pct.
  • 2004 * 10,3 mio. * 1,554 mio. * 10,3 pct.
  • 2005 * 7,9 mio. * -1,161 mio. * 25,6 pct.
  • 2006 * 9,5 mio. * -2,45 mio. * 44,2 pct.
  • 2007 * 6 mio. * -2,222 mio. * 69,2 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz