Just/Kidde alligevel ikke konkurs?

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

I hvert fald har Sø- og Handelsretten endnu ikke modtaget en konkursbegæring.

(Rettet 16.50) For en uge siden fortalte adm. dir. Uffe Just, Just/Kidde, at bureauet var gået konkurs. Det kan godt være, at tallene lægger op til en konkurs – men fakta er, at Sø- og Handelsretten endnu ikke har modtaget en konkursbegæring – bureauet er hjemmehørende i København og dermed under Sø- og Handelsretten – og således kan man sige, at bureauet ikke engang er under konkursbehandling.

Det hører til i den usædvanlige ende af skalaen, at man annoncerer sin konkurs – ikke bare før, konkursbehandlingen bliver sat i gang men en hel uge før.

Derfor er der endnu ikke udpeget en kurator til at varetage kreditorernes interesser og sikre den bedst mulige afvikling.

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsen foregår Just/Kidde’s aktiviteter under navnet Medie- og Reklameselskabet. Her er Uffe Just direktionen, mens Carsten Kidde er bestyrelsesformand. Bestyrelsen består lige nu af ham og Uffe Just.

I regnskabet for 2007 optræder også en Freddy Niels Christiansen, men det viser sig, at han er død d. 10. august, og derfor ikke mere med i bestyrelsen. Det er dog først i sidste uge, at Erhvervs- og Selskabstyrelsen har registreret, at han ikke mere er med i bestyrelsen.

I en tidligere udgave af denne artikel blev der spekuleret i, hvem han var, fordi det ikke kunne lade sig gøre at finde ham. Desuden blev det fremført, at Uffe Just så ud til at have underskrevet for ham. Det har vist sig at være utidige spekulationer. Bureaubiz beklager.

Det har ikke været muligt at få fat i Uffe Just for en kommentar.