Kæmpe underskud i Deducta: 8 mio. tabt på 9 måneder

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bureauet var tæt på at kollapse, da Jørgen Lindegaard i november overtog ejerskabet. Underskuddet er først og fremmest skabt i de første syv måneder af regnskabsåret.

Hvis man skal starte med noget positivt, så melder ledelsen i Deducta, at man siden ejerskiftet i slutningen af 2010 har forbedret driften, således, at man har realiseret et driftsoverskud.

Men så er der heller ikke meget mere godt at skrive om regnskabet fra bureauet.

Det gælder kun for 9 måneder, fordi regnskabsåret er lagt om. Alligevel står der et minus på næsten 8 mio. kr. på bundlinjen, og årsberetningen fortæller i bund og grund hstorien om, at bureauet var tæt på at kollapse, da den kendte erhvervsmand, tidligere SAS- og ISS-direktør Jørgen Lindegaard i november overtog ejerskabet via sit Trifina Holding.

Dengang var det ellers helt andre toner, der lød:

“Det er for at få en professionel bestyrelse, der styrker både kapitalgrundlaget og muligheden for, at vi ekspanderer i udlandet, at vi indgik aftalen med Trifina,” sagde daværende Deducta-ejer, Steen Enegaard, mens Jørgen Lindegaard sagde:

“Trifina Holding besluttede tidligere på året at gå ind i mediebranchen med købet af online mediebureauet Aduco Agency. Da nu muligheden for at købe en majoritet af aktierne i Deducta opstod, var vi hurtigt klar over, at dette var en helt unik situation. Deducta har en imponerende række af branche-ledende store virksomheder som kunder, og kompetencerne på online marketing området er efter vores mening blandt de absolut bedste i landet.”

Han har dog ikke blot overtaget majoriteten. Af regnskabet fremgår, at Trifina ejer Deducta 100 pct., og de tidligere ejere, Steen Enegaard og Kim Alsbæk indgår hverken i bestyrelse eller direktion.

De fine ord dækker over et selskab som på 9 måneder realiserede et negativt bruttoresultat på ca. 2,4 mio. kr. At man kan have et negativt bruttoresultat hænger sammen med, at posten Andre eksterne omkostninger er udeladt. Den omfatter i dette tilfælde ikke bare husleje, telefon etc. men også administration og tab på debitorer.

Regnskabet fortæller således ikke ret meget om, hvilken aktivitet de gennemsnitligt 10 medarbejdere har præsteret.

Jørgen Lindegaard har ikke lyst til at uddybe omfanget af aktiviteter.

“Jeg ser det sådan, at regnskabet er todelt. Der er de første syv måneder indtil, vi overtog det, og så de efterfølgende to. Mit fokus ligger på, hvordan det er gået efter vores overtagelse, og her ser tallene fornuftige ud,” siger Jørgen Lindegaard og fortsætter:

“De første syv måneder var mere en afviklingsforretning. Der var for mange medarbejdere, og man havde svært ved at få de interne strukturer med mange forskellige selskaber til at fungere. Derfor kom vi ind i billedet, og vores opgave har været at få skik på forretningen.”

Det er i det lys mange af dårligdommene skal ses. Som f.eks. et par revisorbemærkninger om, at der ikke rettidigt har været afregnet A-skat, AM-bidrag og moms. Forholdet var primært gældende i perioden fra 1. april frem til ejerskiftet, hvorefter, det er blevet bragt i orden.

Desuden nævnes forholdene om selskabets kapitalberedskab, der er svækket.

I beretningen omtales et større oprydnings- og omstruktureringsarbejde og at der er gennemført en række tiltag for “at sikre selskabets fremtidige overlevelse.”

Der er realiseret “et anseeligt ekstraordinært tab” på en anlægsforpligtigelse, og der er indgået en kautionsforpligtigelse med bankforbindelsen.

Bureauet har en anstrengt likviditet og kapitalberedskabet i form af uudnyttede kreditrammer er begrænset.

Men den nye ejerkreds har tilført likviditet i form af midlertidige lån og har erklæret sig villige til at stille yderligere likviditet til rådighed. Desuden er dialogen med banken positiv, og derfor lyder vurderingen, at likviditetsberedskabet er tilstrækkeligt til at fortsætte driften.

Jørgen Lindegaard er da heller ikke utilfreds med investeringen.

“Vi mener, det er et interessant marked, og at det derfor vil blive en god investering,” siger Jørgen Lindegaard.

Aktiviteterne i Deducta A/S er overført fra den tidligere Deducta-gruppe, der bestod af en række forskellige selskaber, som først og fremmest var ejet af Steen Enegaard og Kim Alsbæk.

En grim skilsmisse mellem dem og Sebastian Gullak i Deducta Online Marketing førte til en konkurs i dette selskab. Efterfølgende blev de fleste andre selskaber omdøbt til franske navne og sendt til tvangsopløsning. De fleste af dem, er dog endt i konkurs med Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten som kurator. Han håndterede i forvejen Deducta Online Marketing.

Skat er den store kreditor.

Beretningen i regnskabet fortæller, at mellemværender med tidligere koncernknyttede selskaber er opgjort i 2010 og nedskrevet.

Det er dog ikke noget, man har været i dialog med kurator om.

“Vores revisor har håndteret situationen, og sikret at overdragelsen af aktiviteter er gjort korrekt. Ellers ville jeg ikke lægge navn til det,” siger Jørgen Lindegaard.

Nøgletal for Deducta

  • Bruttoresultat -2,387 mio. kr.
  • Personaleomkostninger 5,503 mio. kr.
  • Resultat af primær drift -7,891 mio. kr.
  • Resultat før skat -8,087 mio. kr.

    Der var ingen aktivitet i selskabet i 2009