Køkkenfirma giver Carat meromsætning på 100 mio. kr.

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Mads Bredal fra Carat kommer til at spille en central rolle i håndteringen af Nobia køkkenbudgettet i 7 lande. Meromsætningen i Danmark er dog mere begrænset.

Carat har vundet den internationale bureaukonkurrence om det samlede budget for Nobia-koncernen.

Hvis ikke det navn er kendt af mange, er det forståeligt. Men siger man i stedet HTH og Invita, så hjælper det nok en hel del.

Fakta er dog, at Nobia er svenskbaseret og Europas største køkkenproducent med operationer i 10 lande og en omsætning omkring 12 mia. kr. I Danmark er både HTH og Invita på Berlingske Nyhedsmagasins liste over de 1000 største virksomheder med en samlet omsætning på over 2 mia. kr.

Den samlede omsætning dækker over en lang række mærker, som har været håndteret af en række forskellige mediebureauer, men Nobia har ønsket at konsolidere hele budgettet for alle mærker og 7 lande på et bureau. Budgettet vurderes til at være op mod 200 mio. kr.

Adm. dir. Mads Bredal, Carat, har selv været med til at styre pitchen, og han vurderer, at Carat samlet vinder en meromsætning på 100 mio. kr.

I Danmark har Carat håndteret HTH, mens Invita har ligget hos Mediacom, og her er meromsætningen mere begrænset – skønsmæssigt 10-15 pct. af den samlede meromsætning.

I Sverige går det primært ud over IUM.

De mange mærker på mange markeder vil fortsat blive håndteret lokalt, men der bliver etableret et centralt team ledet af Mads Bredal, som skal finde synergier og koordinere indsatsen.

“Dels har en del af øvelsen ved at konsolidere budgetterne været at opnå nogle besparelser, og det skal det centrale team sikre. Men samtidig skal indsatsen også koordineres for at søge at undgå at Nobias egne mærker tager kunder fra hinanden frem for markedets øvrige aktører”, siger Mads Bredal.

Han fortæller samtidig, at køkkenmarkedet lige nu ikke er så hårdt ramt af krisen.

“På nuværende tidspunkt ser der ud til at have været en modreaktion. Når man ikke kan sælge sin bolig, så forbedrer man den i stedet”, siger Mads Bredal.

I Danmark ligger reklamebudgetterne hos Kunde & Co (HTH) og Nørgaard Mikkelsen (Invita).