Kæmpe underskud i Zupa Recommendeds moderselskab

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

NP3 har afleveret sit regnskab, og efter frasalget af aktiviteter har det indebåret afskrivninger på 45 mio. kr.

NP3, der hidtil har stået bag Zupa Recommended, har netop afleveret et regnskab med et underskud på næsten 44 mio. kr. Det er et underskud, der placerer sig på listen over de største nogensinde i reklamebranchen.

Regnskabet er endnu ikke kendt i sin helhed, men selskabet fortæller selv om underskuddet i en pressemeddelelse.

Resultatet er en naturlig konsekvens af sidste måneds frasalg af aktiviteterne til Agency Spring og det fortsættende Zupa. Underskuddet bliver opgjort til næsten 44 mio. kr. og er resultatet af nedskrivning af goodwill på 38 mio. kr. og ekstraordinære afskrivninger på 7 mio. kr.

“Frasalget af aktiviteterne til hhv. Spring, Zupa og SpotProduction har jo uvilkårligt givet anledning til at revurdere koncernens værdiansættelse af goodwill og aktiver. Og der kan vi nu konstatere, at markedsprisen altså har været betydeligt lavere end vi havde regnet med,” siger bestyrelsesformand og finansdirektør Poul Kjersgaard Nielsen.

Hvilke aktiviteter, der fremadrettet vil tegne NP3, er dog fortsat uafklaret. De to hovedaktionærer er Jørgen Jønsson og Lars Hagh, og de er begge involveret i andre aktiviteter – både inden for og uden for bureauverdenen.

Lars Hagh har været en del af NP3 siden 1972 og har ikke travlt:

“Frasalget af aktiviteterne til Spring og Zupa skete jo for kun en måned siden. Og overdragelsen af aktiviteterne skal selvfølgeligt ske i god ro og orden. Denne overdragelse vil derfor være NP3’s hovedfokus i de kommende måneder. Hvad fremtiden derefter vil bringe for NP3 arbejder vi sideløbende på. Første trin er at udpege en ny bestyrelse, da de tidligere partnere Albert Funder og Lars Tversted selvfølgelig har ønsket at udtræde,” siger Lars Hagh.

Albert Funder er nu direktør i Agency Spring, mens Lars Tversted er direktør i Zupa.