Kæmpe underskud og direktørskift i det nye Par No. 1

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

I sidste måned skete der et ledelsesskift i det nye Par No. 1: Adm. direktør i det gamle og konkursramte Par No. 1 , Jørgen Hansen, har nu fået en tilsvarende stilling i det nye bureau. Og udnævnelsen er markeret med et kæmpe underskud.

I de sidste år som adm. direktør for Par No. 1 leverede Jørgen Hansen underskud på underskud. Ialt 16 mio. kr. Så gik bureauet konkurs, og et nyt bureau blev stiftet under navnet Reklamebureauet Par No. 1 med en ejerkreds, der har tjent en formue i IT-branchen.

Nu er det første regnskab fra bureauet så afleveret – med et nyt kæmpe underskud til følge. Og igen med Jørgen Hansen som adm. direktør. I første omgang fik han rollen som bureaudirektør, mens Morten Thorndahl – en af de nye ejere – tog rollen som bureauets adm. dir.

Det blev dog lavet om den 1. december, hvor Morten Thorndahl udtrådte af direktionen, og Jørgen Hansen indtrådte.

Den udnævnelse har Jørgen Hansen så markeret ved at levere et regnskab, der kun kan karakteriseres som elendigt. Et bruttoresultat på 3,66 mio. kr. og personaleomkostninger på 5,4 mio. kr. medvirkede til et underskud på 4,43 mio. kr.

Godt nok er der ekstraordinære omkostninger på netto 2,1 mio. kr., men den primære drift alene genererede et underskud på 2,2 mio. kr., og den indbetalte selskabskapital på 1 mio. kr. er nu blevet til en negativ egenkapital på 2,35 mio. kr. og en bankgæld på 3,25 mio. kr.

I beretningen og en supplerende bemærkning fra revisor anføres, at ledelsen har taget en række initiativer for at sikre en positiv drift og desuden peger Jørgen Hansen over for Markedsføring på, at det går godt for selskabet i Letland.

Det er dog en sammenhæng, der er svær at se i regnskaberne, og aktiviteterne i Riga ser da også ud til at være blevet flyttet længere væk fra Reklamebureauet Par No. 1.

Tidligere foregik de lettiske aktiviteter under navnet Par No. 1 Riga. Nu hedder selskabet AdEvolution, og der er oprettet et dansk Aps med samme navn.

Første regnskab er aflagt – men det viser ingen aktivitet – et bruttoresultat på -2060 kr. og et ordinært resultat før skat på -2060 kr.

Man skal således til Letland for at finde tal for driften i AdEvolution, men det er ikke lykkedes at finde anvendelige informationer.

Direktionen i det danske AdEvolution udgøres af Morten Thorndahl, og ejeren af selskabet er Reklameinvest, som også ejer Reklamebureauet Par No. 1.

Man kan af regnskaberne se, at Reklameinvest ejer Reklamebureauet Par No. 1 og AdEvolution i Danmark, men ingen steder er der oplyst noget om ejerskab til AdEvolution i Letland. Til gengæld rummer Reklameinvests regnskab et tab på en million kroner fra tilknyttede virksomheder. Betragteligt mindre end underskuddet i Par No. 1, så det kan indikere, at man har hentet et overskud fra Letland.

På AdEvolutions hjemmeside skilter man med at have reklamebureauer som Nørgård Mikkelsen og Marketsquare på kundelisten – ud over Aller – og det giver således meget god mening at holde AdEvolution og Reklamebureauet Par No. 1 adskilt, hvis man vil fungere som billigt produktionshus for andre reklamebureauer.

Bureaubiz har stillet spørgsmål vedrørende sammenhængen mellem AdEvolution og Reklamebureauet Par No. 1 til Niels Heuer, der er direktør i ejeren Reklameinvest, samt til Morten Thorndahl. Men de har ikke svaret.

Morten Thorndahl kalder sig på Linkedin for “Chairman of The Board i AdEvolution, og selv om han ejer en tredjedel af Reklameinvest, så er han ifølge Linkedin her i efteråret tiltrådt en stilling som salgsdirektør i IT-selskabet Evry.

Konkursen i Par No. 1 har desuden et dramatisk efterspil. Hvis kurator mener at konstatere ulovligheder, har han pligt til at underrette politiet. Det har han ikke gjort, men det har til gengæld Jørgen Hansen og de nye ejere, og det førte til en ransagning i maj af Anders Bjørnstrups Clienti i Aalborg.

Anders Bjørnstrup var direktør i Par No. 1 indtil kort før konkursen, og er kommet meget succesrigt fra start med sit nye bureau.

Anmeldelsen betyder, at kurator, advokat Karsten Cronwald, afventer resultatet af politiets overvejelser.

“Der var nogle forhold, som jeg oplagt ville kigge på, men jeg var ikke nået så langt, at jeg havde en holdning til, om det var en sag for politiet eller ej. Nu er der andre, der har foretaget en anmeldelse, og så afventer jeg resultatet,” siger Karsten Cronwald.

Hos politiet i Aalborg er efterforskningen afsluttet, og sagen ligger hos anklageren.

Det er normal procedure. Efterforskerne kan ikke selv tage stilling til, om en sag skal droppes eller føres videre. Det er op til anklageren, som dog endnu ikke har haft tid til at kigge på den.

Udfaldet kan således blive en af tre ting: sagen droppes, hun beder om yderligere efterforskning, eller hun rejser en sag.