Kampagne-udbud aflyst. For mange ville være med.

Peter Engholm
25@mail.dk

Kriminalforsorgens rekrutteringskampagne var for populær. De mange anmodninger fra bureauerne kunne ikke behandles inden for fristen, og så blev udbuddet afblæst.

Direktoratet for Kriminalforsorgen, der hører under Justitsministeriet, søger at sikre en fortsat tilgang til fængslerne, vel at mærke i form af fængselsfunktionærer. Derfor sendte man en rekrutteringskampagne med en flerårig horisont i offentligt udbud.

Lyder det kedeligt? Det mente mange bureauer ikke – alt for mange, faktisk. Interessen for kampagnen – kombineret med en finanskrise, må man formode – punkterede ikke bare fordommen om bureauernes distancerede syn på offentlige kunder, det overraskede også direktoratet i en sådan grad, så man måtte afblæse kampagnen indtil videre.

“Vi havde troet, at der ville komme enkelte anmodninger om prækvalifikation, og havde sat vores behandlingsfrist derefter. Det er meget positivt, at så mange gode firmaer viste interesse for opgaven, men der kom så mange anmodninger, at vi ikke kunne nå at gøre vores arbejde færdigt før den korte frist – heriblandt at give de påkrævede individuelle begrundelser til de, der ikke blev prækvalificerede,” siger Liselotte Bering Liisberg, der er personalechef i Kriminalforsorgen.

Det hører ikke til sjældenhederne, at et offentligt udbud må gå om – det kan være på grund af procedurefejl eller klager. Men her stoppede festen på grund af for mange gæster, og den stoppede, før den rigtigt kom i gang.

Ikke desto mindre har en række bureauer gjort deres forarbejde og fremsendt “anmodning om prækvalifikaton i ovennævnte udbud”. Spildte timer? Svært at sige.

“Hvis vi inden for den nærmeste fremtid udbyder kampagnen på ny, så vil vi sende udbudsbekendtgørelsen direkte til de, der anmodede i første omgang. Derudover har vi henvendt os til Kammeradvokaten for høre, om de første anmodninger kan bruges i et evt. nyt udbud,” siger Liselotte Bering Liisberg, der ikke umiddelbart ønsker at oplyse, hvor mange der ønskede at deltage i den oprindelige rekrutteringskampagne.