Kampagneeffekt? Lærernes troværdighed er faldet

peng

Analyse viser, at begge parter i lærerkonflikten taber troværdighed. Det er først og fremmest mændene, der har taget stilling.

Danmarks Lærerforening (DLF) har været særdeles aktiv i en længere periode på kampagnefronten. Der kan være mange måder at bedømme effekt på – men kigger man på troværdighed, så har det ikke været en effektiv kampagne. Lærerne har nemlig tabt troværdighed.

Men det har modparten, Kommunernes Landsforening (KL) også, så uagtet begge parters bejlen til offentligheden, så er der ikke noget, der tyder på, at krigen gavner nogen af dem.

Konklusionen finder man i en ny analyse fra Radius Kommunikation, som viser, at både DLFs og KLs troværdighed har lidt et markant knæk under overenskomstforhandlingerne. Næsten halvdelen af de adspurgte (46,5 pct.) svarer, at deres tillid til KL er mindsket, mens godt hver tredje (35,2 pct.) svarer, at deres tillid til DLF er mindsket, mens forhandlingerne har stået på.

Samtidig viser analysen, som Epinion har foretaget for bureauet blandt ca. 1.000 danskere i alderen 18-65 år, at tilliden til lærerstanden er faldet med fire pct., siden Radius Kommunikation i efteråret 2012 gennemførte den årlige troværdighedsmåling blandt 21 faggrupper. Skolelærerne har ellers historisk ligget i toppen på Troværdighedsbarometret.

”Det er et markant resultat. I særdeleshed på et tidspunkt, hvor begge parter kører målrettede kampagner for at øge deres troværdighed og omdømme,” siger adm. direktør Nicolaj Taudorf Andersen fra Radius Kommunikation.

Det er særligt den mandlige del af befolkningen, der giver skolelærerne en lavere placering på Troværdighedsbarometret, mens kvindernes vurdering ligger på linje med tidligere målinger.

Samtidig har mændene i langt højere grad end kvinderne taget stilling til sagen. På spørgsmålet om, hvordan tilliden til KL har udviklet sig under forhandlingerne, svarer hele 41 pct. af kvinderne ’ved ikke’, mens det blot er 5 pct. af mændene. Samme tendens gør sig gældende ift. DLF, hvor 32 pct. af kvinderne svarer ’ved ikke’ mod blot 6 pct. af mændene.

”Paradoksalt nok peger det i retning af, at hverken KL eller Danmarks Lærerforening har formået at ramme kvinderne med deres kampagner, hvorfor kvinderne ikke har taget stilling for A eller B. De har i langt højere grad ramt mændene – som ikke modtager budskabet særligt positivt og tillægger begge parter lavere tiltro end tidligere,” siger Nicolaj Taudorf Andersen.

Han vil nødig udpege nogen vindere, men giver alligevel Anders Bondo Christensen og Danmarks Lærerforening en lille fordel:

”Lærerforeningen rummer det menneskelige ansigt og har dygtigt formået at sætte lærerne i spil i debatten, på de sociale medier og helt ude på gadeplan. KL har på den anden side helt tydeligt manglet en ambassadør i debatten: Den menneskelige tredjepart, som de kan skubbe med ud,” siger han og fortsætter:

”Men med det signifikante drop i troværdigheden, lærerne tegner sig for som faggruppe, ser det ikke ud til at de har udnyttet den fordel. De er kommet for sent i gang med at kommunikere, de har misset at ’tale ind til børnene’, ligesom der er et underskud af fagligt fokus og løsninger i Anders Bondo Christensens kommunikation. Det går ud over lærernes overordnede troværdighed – og risikerer på sigt at gå ud over opbakningen.”