Katastrofe-regnskab fra Guava: Underskud på kvart milliard

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Guava kom ud med fald i omsætningen samt markant underskud på driften – men må samtidig realisere markante afskrivninger.

Annus horribilis! Et forfærdeligt år – må være en passende betegnelse for det seneste regnskabsår i børsnoterede Guava, der afleverede årsregnskab for 2008/09 sidst på eftermiddagen i går.

På aller nederste linje står et underskud på 244,7 mio. kr. Omsætningen faldt med godt 5 pct. til 208,5 mio. kr.

Et sådant resultat kvalificerer i sig selv betegnelsen Annus horribilis men skal man liste flere fortrædeligheder kan nævnes et farvel til 70 medarbejdere ud af 199 samt at adm. dir. Brian Mertz Pedersen fik en dom på 20 dages betinget fængsel for kursmanipulation.

Hertil kommer så en ekstra detalje i årsregnskabet i form af en revisoranmærkning om et ulovligt lån på 185.000 kr. til et medlem af ledelsen. Lånet er dog nu tilbagebetalt.

Guava skelner selv mellem fortsættende aktivitet og ophørt aktivitet i form af de frasalg, der er sket.

Det gælder Adfair, der blev solgt først på året, samt Guava Communications, der blev solgt ved regnskabsårets afslutning.

Resultatet af disse to aktiviteter er i regnskabet opført som ophørt aktivitet og på den baggrund opgør man resultatet af fortsættende aktivitet på denne måde:

  • Omsætning 177 mio. kr. -19,7 pct.
  • Ebitda (resultat før af- og nedskrivninger) -20,6 mio. kr. (+6,3 mio. året før)
  • Resultat af ordinær primær drift -161,9 mio. kr. (-45,3 mio. kr. året før)
  • Årets resultat af fortsættende aktivitet -151 mio. kr. (-36,6 mio. året før)

Omsætningen er ringere end de udmeldte forventninger, mens Ebitda lever op til forventningerne.

Guava Communications er dog indgået i hele regnskabsåret og gav i henhold til meddelelser i forbindelse med offentliggørelsen af salget et driftsunderskud på knap 17 mio. kr.

Det er flyttet over til Ophørt aktivitet, men lægger man det til Ebitda, blev resultatet altså en del værre end de udmeldte forventninger.

Samlet opgøres resultatet af Ophørte aktiviteter til et minus på 93,7 mio. kr., og derved fremkommer årets resultat på minus 244,7 mio. kr.

De store afskrivninger i den fortsættende virksomhed fordeler sig på goodwill (107,7 mio. kr., af- og nedskrivninger på kundekontrakter (24,9 mio. kr.) samt andre afskrivninger (8,7 mio. kr.)

Selskabet karakteriserer resultatet som utilfredsstillende, men forventer et kraftigt forbedret resultat for indeværende år. Uden dog at ville sætte tal på.

Guava fortæller i en pressemeddelelse, at man “fremadrettet vil fokusere på at opnå bæredygtige konkurrencemæssige fordele via online marketing herunder salg, services og analyse af online aktiviteter i Norden og Europa”.

“I Guava fusionerede vi det bedste fra den teknisk funderede search-verden og salgsorienteret online marketing med det kreative fra reklameverden. Og vi har lært meget. Nu frasælger vi reklameaktiviteterne, som har vist sig sværere at gøre rentable, men holder fast i koblingen af search og online marketing til reklameaktiviteter via samarbejde med Guava Communication A/S. Vores konsoli­deringsstrategi er organisk vækst og strømlining af alle forretningsenheder” siger administrerende direktør Brian Mertz Pedersen i meddelelsen.