Kedsommeligt regnskab i OMG: Yderst tilfredsstillende

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Regnskabet for OMG, der rummer OMD og PHD, er uden væsentlige udsving. Men det betyder ikke, at det ikke foregår strukturelle forandringer.

Ud fra en journalistisk synsvinkel er regnskabet for Omnicom Mediagroup (OMG) nærmest kedsommeligt. Det er uden nævneværdige udsving.

Men spørger man OMG’s chef, Peter Gottfredsen, så lever han fint med at levere et “kedsommeligt” regnskab.

“Vi er yderst tilfredse. Det har været et overordentlig vanskeligt år, men vi har vundet markedsandele, og har kunnet levere stabile resultater,” siger Peter Gottfredsen.

Medieomsætningen faldt godt nok med 10 pct., men det er mindre end markedet, og Peter Gottfredsen opgør året således: 25 vundne nye kunder og 6 tabte.

Når bruttoavancen ikke stiger, hænger det sammen med, at den klassiske forretning er faldet, mens nye forretningsområder er steget.

“Derfor har vi også måttet reducere antallet af medarbejdere på den klassiske forretning, mens vi har øget på andre, så det samlede tal er steget en anelse. Men sådanne omstruktureringer belaster selvfølgelig bundlinjen,” siger Peter Gottfredsen.

Selvom tallene er stabile, så dækker regnskabet dog over store strukturelle forandringer.

“Den ene ting er, at international og nordisk omsætning efterhånden udgør 60 pct. af vores omsætning. Det viser noget om, hvor omfattende en konsolidering af budgetter, der har været tale om,” siger Peter Gottfredsen og fortsætter:

“Den anden er, at 40 pct. af vores bruttoavance i 2009 udgøres af ikke medierelaterede indtægter. Det er mere end fordoblet på 4-5 år,” siger Peter Gottfredsen.

Han fremhæver desuden, at OMG fungerer som nordisk hub. Det indebærer, at nogle tværgående og ikke nødvendigvis indtægtsgivende funktioner er placeret i København.

Hertil kommer, at Brandscience i København er et af de europæiske udviklingscentre.

“Der er således tale om investeringer i en række kompetencer, som ikke er indtægtsgivende, og det påvirker selvfølgelig vores nøgletal. Men vi har en fast tro på hele tiden at investere i mennesker og kompetencer,” siger Peter Gottfredsen.

Nøgletal for OMG

  • Omsætning 1.111,470 mio. kr. -10,2 pct.
  • Bruttoavance 109,383 mio. kr. -0,2 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 724.391 kr. -1,5 pct.
  • Lønandel 73 (71)
  • Resultat af primær drift 8,291 mio. kr. -6,9 pct.
  • Resultat før skat 14,571 mio. kr. -7,5 pct.

OMD

  • Bruttoavance 59,88 mio. kr. -0,5 pct.
  • Antal medarbejdere 67 (66)

PHD

  • Bruttoavance 23,258 mio. kr. -7,5 pct.
  • Antal medarbejdere 26 (27)