Kendt advokat skal håndtere tvangsopløsning af Deducta-selskaber

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

IT Factorys kurator er også kurator i konkursen på Deducta Online Marketing – og det bliver også ham, der skal håndtere lukningen af de øvrige Deducta-selskaber.

Alle aktiviteter i webbureauet Deducta er nu samlet i et og samme selskab under navnet Deducta A/S, som er blevet solgt til den kendte erhvervsmand, Jørgen Lindegaard.

Men selvom Deducta altid har fremtrådt som en samlet enhed, så bestod selskabet tidligere reelt af en række selskaber, og opløsningen af disse er ikke gået helt smertefrit.

Dels gik Deducta Online Marketing – nu Commercy – konkurs efter en giftig skilsmisse mellem Sebastian Gullak på den ene side og Steen Enegaard og Kim Alsbæk på den anden.

Og dels er fem andre selskaber, som alle har skiftet navn, sendt til tvangsopløsning af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter, at der ikke er indsendt regnskab og ledelsen i selskaberne er fratrådt uden at blive erstattet af andre.

Selskaberne bliver dog ikke uden videre tvangsopløst, idet kurator i Deducta Online Marketing har foranstaltet, at han kommer til at stå for likvideringen.

Det drejer sig om Boris Frederiksen, der kommer fra kammeradvokaten, og som er velkendt i mediesammenhæng fra sin rolle som kurator i en af de senere års mest opsigtsvækkende konkurser, IT Factory.

Som likvidator i de selskaber, der er sendt til tvangsopløsning, skal han kigge dem efter med henblik på, om de er solvente. Er det tilfældet er det blot et spørgsmål om at gøre regnskabet op og fordele midlerne til anpartshaverne.

Vurderer han dog, at de er insolvente, overgår de til konkursbehandling.

Men ved at overtage rollen som likvidator, kan Boris Frederiksen sikre, at eventuelle mellemregninger mellem Deducta Online Marketing og de øvrige selskaber ikke blot forsvinder i en tvangsopløsning.

Såvidt Bureaubiz erfarer, så fremgår det af det seneste cirkulære fra kurator, at mellemregninger er et emne, der granskes i konkurssagen.

Det er dog kun i tilfælde af, at selskaberne ender som konkurser, at den overførsel af aktiviteter, der er sket fra de forskellige selskaber til Deducta A/S vil blive studeret nøjere.

“Overflytning af aktiver kan sagtens være sket efter reglerne og til en rimelig prissætning, men det er selvfølgelig det, den kurator, der udpeges, skal sikre sig i tilfælde af en konkursbehandling,” siger Boris Frederiksen.

Han vurderer, at man skal lidt ind i det nye år, før der danner sig et billede.

“Det tager lidt tid, men vi samler materialet så hurtigt det kan lade sig gøre,” siger Boris Frederiksen.