Kenneth Plummer ny i bestyrelsen for bureauernes forening

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Kreativitet & Kommunikation havde underskud i 2012 og budgetterer med underskud i år. Det skyldes en offensiv strategi, der skal øge medlemstallet med 50 pct.

Kreativitet & Kommunikation – det tidligere DRRB – fik to nye medlemmer af bestyrelsen, da foreningen holdt generalforsamling i mandags.

Det mest kendte navn af de to er Kenneth Plummer – tidligere generaldirektør for Danmarks Radio – og nu direktør i M2 Film, som er en af foreningens nye medlemmer.

Det andet nye bestyrelsesmedlem er Lise Westphal fra Primetime, der også er blandt foreningens nye medlemmer.

Thomas Bertelsen har forladt bestyrelsen efter, at han sidste efterår forlod sit job hos OMD, så med to nye er bestyrelsen blevet et medlem større.

Formandsskabet er uændret: Mona Juul fra Envision som formand og Jonas Hemmingsen, GroupM, og Jan Duckert, People Group som næstformænd.

Foreningen kom ud af 2012 med et underskud på 1,2 mio. kr. og budgetterer med et underskud på 1,9 mio. kr. i år.

Det er et udtryk for, at foreningen investerer i sit produkt med henblik på at kunne tiltrække flere medlemmer. Af de 1,9 mio. er ca. 700.000 kr. enkeltstående investeringer – resten er driftsudvidelse.

Succeskriteriet er ganske klart – medlemstallet skal vokse med 50 pct. og man sigter på break-even i 2015.

Underskuddet tages ud af foreningens egenkapital, der er betydelig efter salg af foreningens ejendom i hjertet af København.

“Der er tale om en offensiv strategi – men også en realiserbar strategi. Vi har f.eks. på det seneste oplevet en medlemsfremgang på 10 pct.,” siger adm. dir. Tine Aurvig-Huggenberger.

Foreningen har brugt penge på at flytte i nye lokaler, men herudover rummer planen en række initiativer for andet end det mere lavpraktiske som bopæl:

  • Styrkelse af foreningens analysekapacitet
  • Styrkelse af den juridiske indsats
  • En ny kontingentstruktur, der fjerner barrierer for indmeldelse
  • Videnscenter/uddannelse før og efter. D.v.s. omhandlende branchens fødekæde og efteruddannelse.
  • Ny kommunikationsstrategi

Foreningens formand, Mona Juul opgjorde i sin beretning målene således:

  • Tiltrække nye medlemmer, så vi repræsenterer bredere, får øgede kontingent indtægter og dermed større bevægelsesrum.
  • Øge vores politiske indflydelse, så vi ikke bare er høringsberettiget, men en organisation, der bliver taget med på råd, når der skal udvikles nye initiativer.
  • Forbedre branchens image, så det er tydeligt med hvad – og hvor meget vi bidrager til værdikæden og dermed til udviklingen af arbejdspladser.

“Dette sker ved at være en relevant, dynamisk, synlig og inkluderende brancheforening. Som brancheforening skal vi styrke den enkelte medlemsvirksomhed ved at være branchens stærke talerør, herunder være den markante politiske aktør og interessevaretager, som altid søger at opnå bedst mulige rammevilkår for branchen,” sagde Mona Juul.