Kim Boisen: Udlandet vil følge efter danske bureauer

Peter Engholm
25@mail.dk

Velfærdsmodellen er ikke det eneste, udlandet skeler til. Bureauernes egne produktionsselskaber eftergøres også. Faktisk er ”verdens bedste bureau” allerede længere i insourcing af produktion.

Der er flere gode grunde til at have inhouseproduktion, påpeger Kim Boisen, Robert/Boisen & Like-minded.

Han er således ikke overrasket over, at &Co nu også har taget skridtet, og han mener, at udenlandske bureauer i stigende grad er lydhøre overfor de argumenter, der har drevet danske bureauer til at etablere produktionsselskaber, selvom det har mødt hård kritik fra Dansk Annoncørforening.

“Egen produktion dygtiggør hele staben. Samtidig kan vi give bedre priser, end hvis vi skulle købe ydelserne ude i byen – og ja, det står i skarp kontrast til udtalelserne hos Annoncørforeningen – og dermed kan produktioner, der ikke tidligere kunne lade sig gøre inden for et givent budget, nu blive til noget. Det styrker det filmiske produkt, at vi frit kan vælge den bedste instruktør til opgaven og have hele processen tæt på – og derved konstant afstemme indhold og budget,” siger Kim Boisen.

En del af kritikken fra Dansk Annoncørforenings direktør, Otto B. Christiansen, gik på, at det kun er er i Danmark, man oplever inhouse bureauer. Kim Boisen tager – beskedent nok – hele Skandinavien med.

“Vi har i nogen tid haft egne produktionsselskaber, bl.a. fordi markederne er mindre. Men jeg oplever, at de større markeder er under forandring, så instruktører ikke er bundet så hårdt op på kontrakter. Nu kan de i flere tilfælde lettere købes fri. Sandsynligvis skyldes det recessionen, at instruktørerne via øget frihed er sikker på en vis opgavestrøm,” siger Kim Boisen.

Han peger på, at udlandet ikke kun bløder op over for arbejdskraftens fri bevægelse, men i visse tilfælde tager fordelene ved inhouse produktion til sig i fuld effekt.

“Crispin Porter – verdens bedste bureau – har i et par år haft egen filmproduktion, og inden for det seneste år har de taget skridtet videre. Bureauet går ind i al produktion; film, tv, spil, print, event – i alt 7-8 forskellige producere med hver sin spidskompetence,” siger Kim Boisen.

Hvad der umiddelbart kunne lyde som en spredning, er i virkeligheden en koncentration – fordi produktion er lig med styring:

“De fokuserer fortsat på kernekompetencerne – strategi og kreativitet – og det inkluderer så meget produktion som muligt. Vel at mærke dér, hvor produktion kan ændre slutproduktet markant,” siger Kim Boisen.

Selv har Robert/Boisen indrettet klippe-suiter på bureauet, så offline-klipningen nu også er inhouse. Hvor en ekstern instruktør og en klipper tidligere sad ude i byen, kan det kreative team følge denne proces løbende.

Men Danmark er stadig et lille marked, og Robert/Boisen har ikke syv forskellige producere – men den samme, der imidlertig producerer en hel del andet end blot film.

“Har man erfaring med filmproduktion, kan man producere næsten hvad som helst, fordi personen evner at sætte holdet. Hvad enten det er et radiospot eller en event. I vores Suzuki-case, der fik bronze ved Promo Lions i Cannes, producerede vi selv eventen. For events bliver i stadig grad filmet – faktisk laver man eventen for at filme den. Målgruppen er i lige så høj grad dem, der ser filmen efterfølgende.