Klasselotteriet skal på bureau-jagt

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Fire år er gået, siden Klasselotteriet sidst havde sit media-budget i udbud. Nu indbydes mediabureauer til at dyste om et budget på 36-48 mio. kr.

Halvandet år efter, at Klasselotteriet valgte Advice og Magnetix i konstellation til at levere ”reklamebureau-ydelser, er et nyt udbud på vej. Denne gang for mediabureauydelser.

Klasselotteriet har et budget på 36-48 mio. kr. over en treårig kontraktperiode, der kan forlænges med yderligere et år – á to omgange.

En 3+1 løsning har man praktiseret med IUM, som for fire år siden vandt udbuddet i et finalefelt, hvor modstanderne var Mindshare, MEC og OMD.

Hvad er så nyt denne gang? At online-ydelser ikke nødvendigvis bliver en del af pakken, idet Klasselotteriet forbeholder sig ret til at insource denne del – eller formuleret på udbud’sk: ”Klasselotteriet ønsker en option på, at mediabureauet yder rådgivning, sparring og bistand til Online-marketing”.

Mediabureauet skal ikke rådgive om markedsføring og salg på sociale medier, eks. Facebook, da denne opgave varetages af Klasselotteriets reklamebureauer.

Den 8. juni er der deadline for at anmode om prækvalifikation. Ved forrige udbud prækvalificerede Klasselotteriet fem mediabureauer (og modtog tilbud fra førnævnte fire). Og den 19. juni bliver de prækvalificerede bureauer briefet.

Klasselotteriet må siges at være ude i god tid, for kontraktperioden begynder først ved årsskiftet.