Klasselotteriet skifter ud på bureau-siden

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Efter fire år med IUM/BPN har Klasselotteriet haft sit mediabudget i udbud blandt fem bureauer – og har valgt et nyt for de kommende tre år.

Klasselotteriet har brugt de seneste måneder på et EU-udbud. Ikke af utilfredshed med sit hidtidige mediabureau, IUM/BPN, men fordi man efter reglerne er forpligtet til det.

8 bureauer anmodede om prækvalificering, og 5 blev prækvalificeret:

IUM/BPN, Maxus, Orchestra, Mediacom og OMD – og sidstnævnte er blevet valgt til at håndtere Klasselotteriets mediebudget, der forventes at blive 36 – 48 mio. kr. inkl. moms over de næste tre år.

Kontraktperioden kan forlænges med yderligere et år – ad to omgange.

IUM/BNP var blevet forlænget med et år, men nu forestår altså som minimum tre år med OMD, der er blevet valgt, fordi ”de udviste stærk strategisk kompetence, og evnede at lave sammenhængende løsninger i alle dele af tilbudsafgivelsen”.

I forhold til udbudskriterierne scorede OMD højest på både strategisk mediaplanlægning, på kreativitet i mediaplanlægningen, samt på teamet. De var samlet set stærkest på 3 af de 4 hovedpunkter, og dermed opnåede de en meget høj samlet pointscore.

”5 bureauer afgav tilbud. Alle 5 kom med gode tilbud, som vi kunne bruge meget fra. Vi vil gerne takke for den store energi, der har været lagt i udbuddet, og for måden alle har tilgået udbudsprocessen på. Vi vil ligeledes gerne takke vores eksisterende bureau BNP for deres dedikerede indsats gennem fire intensive år, hvor det i et konkurrencepræget marked – ikke mindst med den delvise liberalisering af spillemarkedet – lykkedes at fastholde en særdeles god forretning,” siger Kirsten Østergaard, marketingdirektør hos Klasselotteriet.

Hun tilføjer:

”Nu glæder vi os meget til samarbejdet med OMD, der i udbuddet beviste, at de har stærk indsigt i og overblik over Klasselotteriets nuværende position, samt stort strategisk fokus på at sikre Klasselotteriets målopfyldelse i tiden fremover””.

Kontraktperioden begynder ved årsskiftet, og Bo Damgaard, adm. direktør for OMD Danmark, glæder sig til samarbejdet.

”Det er vores ambition at hjælpe Klasselotteriet til at udnytte sit kommercielle potentiale bedst muligt. Vores fokus bliver at levere integreret strategisk marketing- og kommunikationsrådgivning, som sikrer Klasselotteriet den solide og indsigtsbaserede marketingtilgang.”

For to år siden valgte Klasselotteriet Advice og Magnetix i konstellation til at levere ”reklamebureau-ydelser.”