Klausen + Partners skilte sig af med partner

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

2011 blev udfordrende. Fagligt meget tilfredsstillende. Knap så tilfredsstillende økonomisk. Og året sluttede med en skilsmisse.

For et år siden optog Klausen + Partners nye partnere i skikkelse af kontaktdirektør Brian Carlsson og udviklingsdirektør, Jeppe Berggreen. Det skete bl.a. ud fra en filosofi om at knytte nøglemedarbejdere tættere til bureauet.

Den filosfi er fortsat gældende, understreger adm. dir. Hans-Henrik Søndersted-Olsen. Så det er ikke derfor, at Jeppe Berggreen nu har forladt bureauet.

Det fremgår af bureauets årsregnskab, at man ved udgangen af 2011 besluttede at skilles med afvikling af samarbejdet i foråret 2012, og Hans-Henrik Søndersted-Olsen fortæller, at det skyldtes, at der ikke var det optimale match kompetencemæssigt.

“Det er sket i gensidig forståelse i slutningen af året og uden dramatik. Jeppe er en rigtig god fyr, socialt og fagligt, så selvfølgelig kommer vi også til at savne ham,” siger Hans-Henrik Søndersted-Olsen.

Jeppe Berggreen har netop fået nyt arbejde, idet han skal være adm. dir. for det noget mindre bureau, Director.

Hans-Henrik Søndersted-Olsen har altid talt meget om, at det skal være sjovt at være på bureau, og rent fagligt karakteriserer han 2011 som et meget tilfredsstillende år med mange priser – herunder Old Grumpy for Novozymes.

Økonomisk var det dog ikke lige så tilfredsstillende. Kundetilgangen har været fornuftig, men nogle projekter er udskudt, og derfor er bruttoavancen faldet lidt.

Desuden har man investeret i yderligere ansættelser for at styrke online-området – bl.a. har man tilknyttet Martin Graeser fra Zornig – og samlet har det ført til et noget mindre overskud.

Nøgletal for Klausen + Partners

  • Bruttoavance 13,5 mio. kr. -3,6 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 900.000 kr. -16,4 pct.
  • Lønandel 65 (51,4)
  • Resultat af primær drift +1,67 mio. kr. -54,7 pct.

    Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz