Klausen + Partners udvikler fundraising-strategi

Peter Engholm
25@mail.dk

Bureauet skal klarlægge, hvad virker bedst – og billigst – når Dansk Folkehjælp skal tiltrække private bidragydere.

Klausen + Partners skal udvikle og implementere ny og ambitiøs fundraisings-strategi for ASF-Dansk Folkehjælp. Målet er at få flere private bidragydere i tale – eller lidt finere: At få etableret en fjerde indtjeningssøjle.

De tre øvrige søjler er Finansloven, fonde og bidrag, der kommer ind i forbindelse med katastrofer. Bidrag fra private er mere beskedent, samtidig med at konkurrencen på netop dette felt er nådesløs.

Netop konkurrencen kunne kalde på piv-nye tiltag, men Klausen + Partners’ tilgang er at finde det mest effektive mix af de eksisterende rekrutteringsredskaber.

“Strategien tager udgangspunkt i en række tests af forskellige medier, der normalt bruges til fundraising. Testarbejdet omfatter også budskabstests og forskellige måder at donere på. Hovedmotivet er at opbygge en kosteffektiv måde at arbejde med bidragydere og medlemmer, og derfor bliver dialogen efterhånden automatiseret og elektronisk,” siger Hans-Henrik Søndersted-Olsen, adm. direktør for Klausen + Partners.

Hos Dansk Folkehjælp erkender generalsekretær Klaus Nørlem, at organisationen trods sine godt 100 år på bagen ikke nyder den store kendskabsgrad i befolkningen.

” Vi starter næsten på helt bar bund. Derfor er det vigtigt at gøre tingene rigtigt nu – og arbejde professionelt med vores bidragydere på 1-til-1 basis. Vi har valgt at outsource vores marketingarbejde til Klausen + Partners for at kunne løfte kommunikationsopgaven, og bureauet har jo en flot track record i at kunne skabe resultater,” siger Klaus Nørlem.

Programmet starter umiddelbart efter sommerferien, og forberedelserne er allerede i gang. Indtil videre er det planen, at programmet skal løbe de kommende 5 år.

Kontakten mellem bureau og organiationen blev skabt, da Hans-Henrik Søndersted-Olsen for to år siden begyndte at arbejde som goodwill-ambassadør for Dansk Folkehjælp. Siden er resten af bureauet, der leverer til “en stærkt reduceret pris”, kommet med.

“Det er spændende og meningsfyldt at være med til – via sin indsats – eksempelvis at bygge skoler i udsatte egne og sikre børn nok at spise,” konstaterer Hans-Henrik Søndersted-Olsen.