Klausen + Partners: Vi skal tjene nogen penge, vinde nogen priser og have det sjovt

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Dialog-bureauet blev mindre i 2008 – men alle nøgletallene blev bedre.

Kigger man på toplinien – bruttoavancen – havde Klausen + Partners en negativ udvikling i 2008. Kigger man på alle andre nøgletal var udviklingen positiv.

Således kan regnskabet for dialogbureauet i 2008 beskrives. Og det er der en god forklaring på, fortæller adm. dir. Hans-Henrik Søndersted-Olsen.

“Vi havde i 2007 en række kunder, som lagde en række lettere og ikke-rådgivningstunge opgaver. Dem har vi skilt os af med, så vi er flyttet op i hierarkiet og er mere fokuseret på de tungere timer frem for de lettere timer. I den sammenhæng har nogle medarbejdere forladt os, og resultatet er blevet, at vi er faldet i bruttoavance, men forretningen er blevet sundere”, fortæller Hans-Henrik Søndersted-Olsen.

Den udvikling kan f.eks. også aflæses i gennemsnitslønnen for medarbejderne (gennemsnittet i det trykte regnskab lyder på 11 mod 15 i 2007). Den gennemsnitlige personaleomkostning er steget med 14 pct. til 562.727 kr.

Hans-Henrik Søndersted-Olsen er således rigtig godt tilfreds med resultatet.

“Vi skal tjene nogle penge, vinde nogle priser og have det sjovt. Vi er netop nu ved at forberede indsendelsen til DM-Dagen, og jeg synes, det ser godt ud, så også på det punkt er jeg tilfreds med året”, siger Hans-Henrik Søndersted-Olsen.

Og finanskrisen? Han melder hus forbi.

“Kald mig jubeloptimist, men vi har travlt lige nu, og det ser ikke ud til at ændre sig. Det skyldes måske, at kunderne skifter fokus over på discipliner, hvor resultaterne er umiddelbare”, siger Hans-Henrik Søndersted-Olsen.

Nøgletal for Klausen + Partners

  • Bruttoavance 10,3 mio. kr. -8 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 936.364 kr. +25 pct.
  • Lønandel 60 (66)
  • Resultat af primær drift 1,742 mio. kr. +17 pct.

    Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz