Klimatopmødet var både en gevinst og en belastning for pr-bureau

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Hill & Knowlton måtte notere en nedgang i finanskrisens skær. Men har dog opretholdt en pæn bundlinje.

Hill & Knowlton måtte i 2009 lide den tort, at se bruttoavancen falde som følge af finanskrisen.

Til gengæld kan bureauet glæde sig over at opretholde en solid bundlinje – sammenligner man med de fem bureauer, Bureaubiz omtalte for et par dage siden, topper Hill & Knowlton indtjeningsmæssigt.

I øvrigt fremhæver bureauet selv klimatopmødet som en af de markante begivenheder i året, der har været både en belastning og en gevinst for bureauet.

Hill & Knowlton blev valgt til officiel mediepartner for COP 15 mødet – et sponsorat, der krævede en meget stor ekstra arbejdsindsats af virksomheden, hvilket har påvirket indtjeningen negativt i forhold til året før.

“Alligevel var sponsoratet det hele værd. Vi har lært en masse og fået mange gode forbindelser og kontakter rundt omkring. Desuden har Hill & Knowlton høstet en masse goodwill herhjemme og internationalt – også selv om de fleste havde sat næsen op efter et bedre udbytte af selv klimakonferencen,” siger adm. dir. Jens F. Kofoed.

Nøgletal for Hill & Knowlton

  • Bruttoavance 20,063 mio. kr. -8,4 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 872.304 kr. -8,4 pct.
  • Lønandel 67 (65)
  • Resultat af primær drift +3,318 mio. kr. -21,2 pct.