Klokkerent nederlag til BBDO i retssag

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bureauet skal af med en millionerstatning til ejerne af A Cph, der tidligere var en del af ledelsen for BBDO.

BBDO har uberettiget opsagt en samarbejdsaftale med det digitale bureau, A Cph, og det koster nu en millionerstatning.

Således lyder en klar afgørelse i den retssag, der har foregået i de seneste par år mellem parterne.

Afgørelsen er afsagt d. 6. juli 2012 og lyder på, at BBDO i/s inden 14 dage skal betale 3.620.648,28 kr. til A Cph med tillæg af procesrente tilbage fra d. 17. september 2010. BBDO skal endvidere betale sagens omkostninger – ialt 330.000 kr.

Det er en speget affære, som hermed har fundet sin afgørelse. Den startede omkring sommeren 2010 og har løbende været omtalt på Bureaubiz.

Forhistorien var, at BBDO og det digitale bureau Atmosphere skulle fusionere, da der pludselig kom contraordre fra internationalt hold på grund af det giftige økonomiske klima oven på finanskrisen.

Det førte til en højst usædvanlig konstruktion, hvor Atmosphere-ejerne, Carsten Vigh og Tobias Smidth-Fibiger sammen med BBDOs økonomidirektør Anders Ertmann stiftede A Cph, som herefter fungerede som BBDOs digitale afdeling mod at få 25 pct. af kundeindtjeningen.

Det blev til en ret god forretning, hvor A Cph i sit første regnskabsår (2009) havde et overskud på 4,6 mio. kr.

Selvom det umiddelbart var en selskabskonstruktion, der er uhørt i forbindelse med store internationale bureaugrupper, så blev aftalen mellem partnere forlænget i april 2010. Der gik dog ikke mange måneder, før idyllen var brudt. Hen over sommeren krævede BBDO betydelige ændringer i aftalen og tilbageholdt betalinger til A Cph.

At Carsten Vigh, Tobias Smidth-Fibiger og Anders Ertmann alle stod opført som del af ledelsen i BBDO, mens adm. dir. Niels Folmann repræsenterede BBDO, og således blev deres modpart i sagen, gjorde den endnu mere speget. Og i sensommeren eskalerede den. BBDO opsagde kontrakten med kort varsel, hvorefter A Cph måtte opsige selskabets medarbejdere.

Det førte så til en stævning for kontraktbrud på “et betydeligt millionbeløb” – og nu har A Cph så fået rettens ord for, at kontrakten var opsagt uberettiget.

Sagen har undervejs desuden indeholdt betydelig dramatik, da BBDO i begyndelsen af 2011 kørte en såkaldt udgående fogedsag mod Carsten Vigh og Anders Ertmanns nye selskab, Act Global, for at få udleveret et IT-program med tilhørende database.

BBDO tabte dog sagen.

Retten har i sin endelige kendelse lagt til grund, at BBDO ved adm. dir. Niels Folmann har indgået en aftale, som man til fulde har kunnet gennemskue rækkevidden af, og retten afviser, at der har været uklarheder omkring fortolkningen af begreber, som kunne retfærdiggøre en opsigelse af aftalen.

Heller ikke den meget gode indtjening i A Cph kan ses som en grund til at tilsidesætte den tillægsaftale, hvor man forlængede den oprindelige aftale.

Retten har kort sagt ikke købt nogen af BBDOs argumenter for at opsige aftalen.

Carsten Vigh er da også tilfreds.

“Vi har fået rettens ord for, at BBDO opsagde kontrakten uberettiget og fået tilkendt en betydelig erstatning. Og der er tale om en meget klar kendelse, så det kan vi kun være tilfredse med,” siger Carsten Vigh.

Erstatningen falder på et tørt sted. A Cph kom ud af 2011 med et underskud på en million og en negativ egenkapital.

Pernille Mehl overtog i foråret 2011 jobbet som adm. dir. efter Niels Folmann, og hun konstaterer blot, at sagen “vedrører den tidligere ledelse.”

“På BBDO har vi for længst lagt sagen bag os. Jeg glæder mig over at vi har stor fremgang både i form af nye danske og internationale kunder. De seneste nomineringerne i Cannes beviser klart at vi er et konceptstærkt bureau, der skaber resultater for vores kunder på tværs af alle platforme. Vi styrker dagligt vores forretning lokalt og er stolte over at være en del af det mest vindende, kreative netværk i verden,” siger Pernille Mehl.

Både Carsten Vigh, Tobias Smidth-Fibiger og Anders Ertmann er videre i deres karrierer, og A Cph har således været et selskab, der alene har været rammen om striden med BBDO.

“Det gælder tre sager. Fogedsagen og kontraktsagen er nu vundet. Tilbage står en sag om ophavsret, som kommer for retten i marts 2013,” siger Carsten Vigh.

Selskabet har også været involveret i en række sager omkring afskedigelsen af medarbejdere i forbindelse med BBDOs opsigelse af kontrakten.

“Vi er langt med at få dem bragt på plads, og jeg forventer det vil ske inden for kort tid,” siger Carsten Vigh.