Af Pia Osbæck pia@bureaubiz.dk

Kommunen beskæftiger 122 kommunikationsmedarbejdere - det er for mange, mener politikerne. Teoretisk burde der spares 62 stillinger, men man sigter mod 25.

Københavns Kommune skal være mere effektive, end de er i dag. Dette gælder også på kommunikationsområdet, hvor det viser sig, at der kan spares et antal stillinger.

De mulige effektiviserings-gevinster fremgår af udvalgs-arbejde. Udvalget – som hedder Strukturudvalget og som består af politikere fra borgerrepræsentationen – har netop barslet med en rapport, der foreslår, at der skal spares mellem 20 og 25 årsværk inden for kommunikationsområdet.

Bureaubiz har fået kendskab til rapporten via Udbudsvagten, der overvåger mødereferater i landets kommuner, regioner og styrelser.

I dag beskæftiger Københavns Kommune 122 kommunikationsfolk, som er spredt ud på forskellige forvaltninger samt på decentrale områder.

Til sammenligning har Aarhus Kommune 34,5 kommunikationsstillinger.

Hvis man tager højde for størrelsesforskellen på de to kommuner, skal København skille sig af med 62 fuldtidsstillinger – eller lige over halvdelen af de kommunikationsstillinger, der er i kommunen – for at de to kommuner har lige mange kommunikationsfolk.

Men politikerne i strukturudvalget, anbefaler, at man ’kun’ sparer 20-25 stillinger i stedet for de 62 stillinger, der kunne få København ned på Aarhus’ niveau.

De 20-25 stillinger spares  ved at samle kommunikationsstillingerne, der er spredt på rådhusets 7 forvaltninger, i én enhed.

Årsagen til, at man ikke anbefaler at spare så mange stillinger, som det umiddelbart er muligt, ligger i, at man vil holde kommunikationsstillingerne i de decentrale områder samt i borgmesterkontorets presseafdeling ude af den nye fælles enhed. 

Samtidig forklarer rapporten, at København som hovedstad kan have kommunikationsopgaver i forbindelse med større events og begivenheder, som man ikke finder et tilsvarende behov for i Aarhus – og det skal man også bruge ressourcer til. Omkring 7-12 fuldtidskommunikationsstillinger, vurderer rapporten. 

Besparelserne på de 20-25 årsværk svarer til 12-15 mio. kroner.

Jesper Christensen, der er formand for strukturudvalget og i øvrigt 1. næstformand fra Borgerrepræsentationen samt gruppeformand for Socialdemokraterne, siger til Bureaubiz:

”Arbejdet med at sikre den bedst mulige kommunale service og borgerbetjening i fremtiden er selvfølgelig vigtigt. Derfor er vi også glade for, at alle grupper – også kommunikationsmedarbejderne – er villige til at se kritisk på deres egen rolle i en fremtidig struktur og spille aktivt med i forhold til at se på, om man kan bruge resurserne bedre og anderledes i fremtiden”.

Rapporten skal behandles i Borgerrepræsentationen d. 13. december.

Nedenstående tabel viser, hvor mange årsværk, rapporten mener, der kan spares ved en effektivisering af opgaverne. Herfra skal så trækkes de særlige kommunikationsopgaver, der udspringer af, at København er landets hovedstad.                                

Personaleblade 3,1
Grafisk identitet 4,4
Redaktion af KK.dk 8,5
Redaktion af KKnet 6,7
Support af webredaktører (KKnet og KK.dk) 1,6
Direktionskommunikation 2,0
Forvaltningsspecifikke linjekommunikationskanaler 2,2
Kommunikationsværktøjer 1,4
Medieanalyser og medieovervågning 0,4
Fotos 0,6
Kommunikationsstrategier 3,3
Kommunikationspolitikker 1,6
SUM 35,9

Kommentarer

  1. Åh nej. Det er et direkte anslag mod de københavnske kysse-og-krammekampagner som fx at uddele morgenbrød til cyklisterne på Dr. Louises Bro. Og at spare 4,4 årsværk på grafisk identitet tvinger jo Københavns Kommune til at stjæle sager fra andre byer, som fx I-Heart-Cph. Som ganske vist blev stjålet før de nu fyrede ansatte, men alligevel …

  2. Hvor hyggeligt at svælge i lidt skadefryd. For de dersens “kommunikationsfolk” har jo alt for længe hævet deres løn for ingenting. Ikke kun i København, men generelt. Næ, reklamefolk er der krummer i. Så fint, at vi endelig kan sende kommunikationstosserne ned i jobcenteret. Og fryde os imens…

  3. Så kan man forhåbentlig glæde sig ovre at borgernes skattekroner optimeres i en ny fremtid. Hvor det ikke handler om at trække alle opgave ind i huset for at sikre sig magt og være leder for en masse mennesker.. Men en fremtid hvor der optimeres på processer, indkøb og hvem der udfører opgaven bedst. Synd for den der skal fyrres – men godt for Københavns borgere og nye job i det private. Håber at politikerne tør at skride ordentlig til værks!

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ ugentlige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev
En del af Creative Club