Kolossalt tab truer i Par No. 1: 40 mio. kr.

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

En foreløbig opgørelse over konkursboet fortæller en broget historie om et bureau, der allerede i 2010 realiserede kæmpestore tab flere steder.

Et af Danmarks oprindeligt større bureauer, Par No. 1 i Viborg, ser ud til at efterlade et regulært krater oven på konkursen lige før sommerferien.

Det fremgår af en redegørelse fra kurator, advokat Karsten Cronwald, udsendt d. 31. oktober, som Bureaubiz har fået fat i.

En foreløbig opgørelse viser aktiver i boet på 0,246 mio. kr. og passiver i form af krav rejst på 43,78 mio. kr. Der er dog udestående sager, som kan bringe flere penge i kassen, men der er ikke sat beløb på, og under alle omstændigheder noterer kurator, at der ikke er udsigt til, at der bliver penge til de såkaldte §96 og §97 krav, hvorfor de ikke mere vil blive orienteret.

Disse krav lyder på i alt 32,4 mio. kr.

Redegørelsen rummer også et udkast til resultat for året 2010, og det er en ren gyser:

Bruttofortjenesten faldt med 20,5 pct. til knap 35 mio. kr., og resultat efter skat stod til et tab på hele 16 mio. kr. Det er omkring det samme, som Par No. 1 tabte til sammen i de to foregående år. I redegørelsen opgøres resultatet for første del af 2011 til et minus på ca. 5,3 mio. kr.

Det er specielt Scanad, der har belastet Par No. 1. I redegørelsen noteres et tab i Scanad på 8,4 mio. kr. i forbindelse med dette bureaus konkurs i foråret.

Og i alt noteres et tab på 9,86 mio. kr. på kapitalandele i dattervirksomheder.

Det drejer sig ud over Scanad om Reklamebureauet Os og Par No. 1 i Riga. Om sidstnævnte lyder det i redegørelsen, at: “Endvidere har selskabet igennem flere år holdt hånden under økonomien hos datterselskabet Par No. 1 Riga A/S….”

Denne formulering er interessant, fordi selskabet i Riga har været betragtet som noget af det gode i bureauet, og selskabet blev da også hurtigt overtaget af nogle IT-millionærer efter konkursen. Det skete sammen med nogle af aktiviteterne i Par No. 1 og Reklamebureauet Os og under det nye navn, Reklamebureauet Par No. 1.

Kurator bruger selv udtrykket, at han har “overdraget aktiverne og aktiviteterne i den af Par No. 1 A/S drevne virksomhed…..”

Det fremgår ikke direkte, hvad de nye ejere har givet for aktiviteterne. Men i den foreløbige opgørelse over aktiverne er aktier i Par No. 1 Riga opført til en værdi på 50.000 kr., mens aktierne i Reklamebureauet Os er opført til 1 kr. Hertil kommer dog en fordring mod Reklamebureauet Os på 150.000 kr.

De nye ejere af Reklamebureauet Os kastede allerede efter få måneders ejerskab håndklædet i ringen. Os gik konkurs i september.

Det er ikke lykkedes at få kontakt til Karsten Cronwald for en uddybning.