Branchens pengemaskiner: De 10 mest profitable K-bureauer

Timme Bisgaard Munk,
chefredaktør

Her er de kommunikationsbureauer, som år efter år tjener mere med færre medarbejdere til en bedre løn. Det kan man kalde win-win-win. Hvad kan vi lære af dem ifølge dem selv? Læs med, når Rud Pedersen, Help PR og Point Communication forklarer deres succes igen-igen.

Denne artikel bygger på tal og analyser fra Regnskabsrapporten, som netop er udkommet digitalt og viser nøgletal på mere end 270 bureauer. Køb den her.

Langt om længe er vi blevet færdige med årets store Regnskabsrapport for 2018; den store årlige opsamling på de vigtigste nøgletal i bureaubranchen. Heri klarer kommunikationsbureauerne sig godt, men især ti bureauer klarer sig bedre end alle andre.

De tjener nemlig mere med færre medarbejdere til en bedre løn – og flere af dem har gjort det i årevis. Vi spurgte dem hvorfor, og hvad vi kan lære af deres succes.

 


Hvor mange K-point har dit bureau?
Kforums K-point tager udgangspunkt i bruttofortjenesten og resultatet af den primære drift samt i bruttofortjeneste og primær drift pr. medarbejder. Vi ser på disse tal for at vurdere bureauernes økonomiske formåen, relativt i forhold til bureauernes størrelse.

Reglerne er simple: Der er 49 kommunikationsbureauer i rapporten. Det mest profitable bureau i ift. bruttofortjeneste og driftsresultat får 49 K-point og nr. 2 får 48 og så fremdeles.

 

Vi har hertil taget højde for størrelsen på bureauernes over- og underskud ved at indføre en gennemsnitsbonus. For hver million, et bureau ligger højere end gennemsnittet, får det et point, og for hver million, det ligger under, bliver der fratrukket et. Ift. omsætning pr. medarbejder får man et point pr. 100.000 kr., bureauet ligger over gennemsnittet.

Disclaimer: K-point er ikke en international økonomisk vurdering af bureauer, som store økonomer har skrevet lange bøger om, men derimod Kforums eget, ydmyge forsøg på at fremhæve de 10 bureauer, der har klaret sig bedst, både i absolutte tal, men også i forhold til til bureauets størrelse.

1. Help PR: succes på klassisk PR år efter år
Help PR er et PR-firma, som år efter år har været rigtig gode til at tjene penge. De topper igen listen for mest succesfulde kommunikationsbureauer.

Kasper Kankelborg
Kasper Kankelborg, bureauchef i Help PR.

Det meste imponerende er dog, at de bliver ved med at have succes på trods af skiftet fra traditionelle medier til SoMe. PR har om noget været ramt af disruption, men her er altså et firma, som har kunnet tilpasse sig, uden det har kostet på bundlinjen.

Spørgsmålet er, hvordan firmaet på sigt vil klare sig, når Comtech-bølgen for alvor overtager PR-disciplinen, hvorved håndværket gennemautomatiseres fra A til Z.

Help PR har udkonkurreret alle andre kommunikationsbureauer og skabt et enormt overskud – med kun 18 ansatte – på hele 11,2 millioner kr. som resultat af den primære drift. Det er 50 % mere end det næststørste overskud, skabt af Operate.

Når det kommer til at skabe et profitabelt kommunikationsbureau, må man tage hatten af og erklære Help PR for danmarksmestre.

 


Help PR havde en tilbagegang på over 2 millioner kr., men er stadig suverænt det mest profitable bureau i Danmark.

Bureauchef Kasper Kankelborg beskriver Help PR’s succes således: 

”Hos Help PR har vi i snart 15 år haft succes med at gøre tingene lidt anderledes. PR er et strategisk værktøj, men også et håndværk, og vi har gennem årene udviklet vores egen metode, som hurtigt skaber synlige resultater for vores kunder – uanset om det drejer sig om en startup eller en C25-virksomhed.”

Han indskyder dog, at succesen blandt andet også skyldes gode relationer på ledelsesniveau:

“Netop evnen og viljen til at udkomme med kundernes gode historier er et mantra i Help PR, og det har været med til at sikre, at mange af vores kunderelationer er lange og forankret højt oppe i organisationen,” siger Kasper Kankelborg og fortsætter:

”Vi har været dygtige og heldige med, at markedet har efterspurgt og købt ind på vores metode og forretningsmodel. I takt med, at både mediekonvergens og brancheglidning er ved at ommøblere de klassiske bureaupositioner, har vi både i 2018 og her i 2019 allokeret mange ressourcer og tid til kompetenceudvikling og investering i nye forretningsområder, som ligger i krydsfeltet mellem PR, kommunikation og markedsføring.”

Han uddyber:

“Faktisk kom meget af den vækst, vi oplevede på toplinjen i 2018, fra nye områder som fx video, influencer-marketing, events og kampagner.” 

I fremtiden er det ifølge Kasper Kankelborg Help PR’s opgave at imødekomme den efterspørgsel, som man oplever på at levere løsninger på tværs af discipliner, platforme og medietyper: 

”Som brand har man i dag langt flere og bedre muligheder for at kommunikere direkte til forbrugerne, og hverken PR eller reklame kan stå alene, hvis man vil opnå maksimal effekt. Derfor kommer vi til dels til at styrke det fokus, vi har på Help Create, og dels integrere anvendelsen af data i vores løsninger.” 

2. Rud Pedersen: Centrum-venstres førstevalg, når det gælder politik
Rud Pedersen er et nordisk public affairs-bureau, der er vokset ud af den internationale socialdemokratiske bevægelse, og bureauets grundlæggere har et stærkt og uovertruffent netværk i det europæiske centrum-venstre.

Det er tæt på imponerende, hvordan dette firma har holdt fast i indtjeningen på trods af de nye populistiske vinde og den markante højredrejning i europæisk politik.

Forretningsstrategien er at skabe et lukket elitenetværk af tidligere og nuværende centrum-venstre-aktører, der kan binde ressourcer, opgaver og kunder. Målet er at generere viden, kapital og adgangsmonopoler – og det er tydeligvis lykkedes på europæisk plan for firmaet og grundlæggeren, Morten Rud Pedersen.

Bureauets succes kan også tilskrives, at public affairs er blevet en naturlig investering for flere og flere virksomheder og institutioner i Danmark og resten af Norden – og som man siger: ‘A rising tide lifts all boats’. Det gælder også inden for public affairs-branchen.

 

Ifølge Regnskabsrapporten endte Rud Pedersen med en bruttofortjeneste på hele 36 millioner kr. i 2018, men vigtigst af alt har de på bundlinjen som resultat af den primære drift fået et overskud på 7 mio kr. med 37 ansatte.

Jonas Wulff Juul Jørgensen
Jonas Wulff Juul Jørgensen, managing partner Denmark.

Managing partner i Rud Pedersen, Jonas Wulff Juul Jørgensen, udtaler følgende:

”Resultatet er ganske tilfredsstillende, men langt mere væsentligt er resultatet et udtryk for særdeles mange gentegninger af kunder, hvilket vi tillader os at tage som et udtryk for, at vi leverer resultater og lever op til den tillid, som kunderne viser os.” 

Han fortsætter:

“Dét at leve op til kundernes tillid er i sidste ende det, som vi måler os selv på. Det er i vores optik den mest langsigtede og bæredygtige tilgang til det at drive konsulentvirksomhed.”

3. Operate: En veldreven forretning med rettidig omhu
Operate er et veldrevet kommunikationsbureau med styr på økonomien. Bureauet har en stærk ledelse og partnergruppe, som har skabt et solidt fundament for en god forretning år efter år.

Man har nyudviklet, men ikke for hurtigt eller voldsomt. Hver gang er det sket med omtanke – lige efter fast second-strategien, hvor man slår til, når markedet har vist sig at være bæredygtigt.

Et godt eksempel herpå er deres satsning på adfærdsdesign, som kom på det rette tidspunkt, da markedet var skabt; modsat mange andre, der kom for tidligt.

 

Operate har med 7,5 millioner kr. i overskud i den primære drift det næststørste overskud i branchen. Derudover havde man en bruttofortjeneste på hele 38,4 millioner kr., hvilket er det største blandt alle kommunikationsbureauerne. Tredjepladsen skyldes dog, at de med 48 ansatte relativt set har klaret det mindre godt end Rud Pedersen og Help PR.

Per Rystrøm
Per Rystrøm, CEO i Operate.

CEO i Operate, Per Rystrøm, forklarer den økonomiske medvind således:

”Vi har gennem de senere år investeret i digitale kompetencer og i adfærdsindsigter. Det oplever vi, at mange kunder efterspørger. Mange virksomheder og myndigheder oplever i disse år, at de har stigende behov for at kommunikere for at sætte dagsordener og ændre adfærd, men samtidig er de traditionelle kanaler jo blevet slidt.”

Han slutter.

“Jeg tror, det er lykkedes os at komme med nogle konkrete løsninger på de udfordringer. Det investerer vi fortsat i. Heldigvis er kommunikationsbranchen under dramatisk forandring, og jeg tror, vi vil se nogle kraftige skift i de kommende år – som vi også har set det inden for den mere klassiske markedsføring.” 

4. Radius CPH mere strategiske opgaver lig med flere penge 
Et firma, som er vokset ud af presse og lykkedes med at få og løfte flere og flere strategiske opgaver. Vel at mærke uden at tabe de klassiske rugbrødsopgaver. Samtidig er der kommet flere private kunder til med langt større budgetter og løbende opgaver, som ikke er konkurrenceudsat i offentlige udbud.

Radius CPH har skabt et overskud på 5,6 mio i den primære drift og har haft en bruttofortjeneste på 29,3 millioner kroner. Med 30 ansatte indtager Radius på vores liste en 4.-plads.

 

Asbjørn Haugstrup, adm. direktør & partner i Radius, forklarer: 

“Dybest set handler det om at sætte mennesker med stærke kompetencer i spil på den rigtige måde: Med udgangspunkt i kundernes udfordringer i modsætning til egne faglige siloer og på en måde, så de spiller gnidningsfrit sammen, når de løser opgaver. Det kræver noget fagligt og organisatorisk. Men lykkes det, så kommer meget af det andet af sig selv.”

Asbjørn Haugstrup
Asbjørn Haugstrup, Adm. direktør og partner i Radius.

Asbjørn Haugstrup tilføjer: 

“Der skal også lidt held til: Nogle gange er der bare mange lykkelige match mellem solide kundeudfordringer og vores kompetencer og til andre tider er det lidt mere en sejtrækker. Man er herre over meget selv, men ikke alt set isoleret på enkelte regnskabsår. Vil man vurdere en rådgivningsvirksomhed, må man se på evnen til at tjene penge over en håndfuld år.”

5. Viegand Maagøe Stærk på miljø var et stærkt og rigtigt valgt tidligt 
Et levende bevis på, hvor langt og stærkt man kan nå ved at holde fast i en niche. Her er et firma, som i årtier har været fokuseret på energi, klima og miljø: En specialisering, som blot er blevet vigtigere med den voksende miljøbevidsthed.

Viegand Maagøes bruttofortjeneste lå på hele 29 millioner, og de gik ud af året med et overskud af den primære drift på kr. 3,5 mio. Viegand Maagøe har skabt resultaterne med 37 ansatte. Som Søren Eriksen, administrerende direktør & CEO, siger:

“Vi har gennem de sidste år arbejdet fokuseret med at styrke vores tilbud på bl.a. kommunikation og digitale løsninger. Vi har styrket vores kompetencer markant med nogle af de dygtigste profiler på kommunikation og digitale løsninger inden for grøn omstilling og bæredygtighed. Vi har koncentreret os om at få opbygget stærke tilbud til vores kunder og få vores viden dybt forankret i alle vores løsninger.”


Søren Eriksen, administrerende direktør & CEO, Viegand Maagøe.

“I Viegand Maagøe tilbyder vi netop løsninger, der ofte bygger på tværfaglige kompetencer – bl.a. mellem vores ingeniører, økonomer, adfærdseksperter og journalister. Fordi vi ved, at den tilgang skaber højere kvalitet og større mulighed for varige ændringer. I markedet er vi et nichebureau med fokus på den grønne omstilling nationalt og internationalt, og det fortsætter vi med at være. Vi driver bureauet med fokus på en bæredygtig bundlinje, om du vil. Så kunderne får, hvad vi lover dem, og vi ikke bruger for meget på overhead,” udtaler Søren Eriksen.

6. Point Communications en finansiel nichespiller
Igen en nichespiller, men her inden for finansiel kommunikation. Et område, der vælter i penge, og hvor man vælter i velbetalte opgaver, hvis man er god. Her er ikke de store operationsomkostninger ud over lønningerne, og med et sparsommeligt setup med tunge rige kunder er succesen i hus. Specielt når samfundet står midt i en højkonjunktur, og den finansielle sektor er ved godt mod.

 

Point Communications havde en bruttofortjeneste på 2,6 mio kr. pr. medarbejder; den højeste i branchen. Med kun 4 ansatte formåede Point Communications at omsætte for hele 10,5 millioner (bruttofortjeneste).

Point Communications indtager sjettepladsen på vores liste, ikke fordi de i absolutte tal leverede et prangende resultat af den primære drift (0,8 mio), men fordi Point Communications har klaret det fænomenalt godt med et begrænset antal af ansatte.

Henrik Hougaard
Henrik Hougaard, 
adviser og managing partner i Point Communications.

“2018 var et usædvanlig travlt år. Sammen med betjeningen af vores mange faste kunder var vi involveret i et stort antal transaktioner. Da vi kunne opretholde den høje faktureringsgrad, blev resultatet også meget tilfredsstillende,” siger Henrik Hougaard, adviser og managing partner i Point Communications.

7. Perfekta PR opbygget stærk position i byggeriet
Fremgangen og internationaliseringen af dansk byggeri har været perfekt for Perfekta. Igen en nichespiller, som i dette tilfælde har stor succes i en rig og kompliceret branche. Stort kendskabsgrad og netværkssalg i små nicher virker som en af opskrifterne på succes for et kommunikationsbureau.

 

Med en bruttofortjeneste på 9,5 millioner kr og med 3,5 millioner kr i overskud ved den primære drift har Perfekta PR’s 9 ansatte leveret en top-10-listeværdig indsats. Et fremragende resultat for en lille bitte butik. Som Jens Flinker Nørgaard, direktør & partner, udtrykker det: 

“2018 var i virkeligheden en fortsættelse af den udvikling, vi har haft, siden vi startede bureauet i 2012. Vi har været gode til at skaffe nye kunder, ja blandt andet har vi lige vundet Bauhaus-kæden i Norge – vores nordiske afdeling har været en rigtig satsning for os, som i dag tæller tre fuldtidsmedarbejdere. Det nordiske team gør, at vi kan servicere vores kunder i hele Skandinavien, både på rådgivning, SoMe, media relation, content og meget mere.”

“Vi har også udviklet nye ydelser til vores eksisterende kunder. Et eksempel på det er vores video- og motion graphic content, som vi nu også tilbyder. Vores dygtige medarbejdere har været eminente til at sætte de nye ydelser i spil hos vores kunder. På den måde har kunderne fået flere strenge at spille på hos os i forhold til at opnå deres strategiske målsætninger. Det, tror jeg grundlæggende, er hovedårsagen til, at vi ligger så pænt på både omsætning og indtjening.”

8. Holm Kommunikation Digitalisering gav vækst 
Et klassisk PR-firma, som har haft succes med at digitalisere sig selv og sine kunder. Holm Kommunikation havde det 5.-bedste resultat af primær drift i branchen. De fik nemlig et overskud på hele 4,0 mio kr.

Men med en bruttofortjeneste på 11,6 millioner kr. er Holm Kommunikation dog ikke blandt de 10 kommunikationsbureauer, der skabte mest værdi i det forgangne år. I stedet skabte de et enormt overskud for kun 14 ansatte.

 

Mathias Holm Pedersen, managing partner i Holm Kommunikation, fortæller:

“Vi har oplevet en god respons på vores strategi om en digital og kreativ tilgang til vores kunder. Markedet ønsker kreative og integrerede løsninger, og vi kan i mange tilfælde udfordre vores kunders ønsker og behov og sikre den løsning, der giver størst gennemslagskraft hos kundens målgruppe. Det vil fortsat være vores fokus i de kommende år.”

Mathias Holm Pedersen
Mathias Holm Pedersen, managing partner i Holm Kommunikation.

“Samtidig har vores strategi betydet, at der er kommet flere opgaver og kunder inden for offentlige virksomheder og organisationer. Dette inkluderer flere opgaver og kunder inden for Public Affairs,” slutter Mathias Holm Pedersen.

9. Epicent Public Relations
Et firma, som minder om Help PR som forretning og kompetence. Her er fokus på PR som markedsføring og effekten af dette. Noget lig Holm Kommunikation har Epicent PR’s 9 ansatte skabt et fremragende overskud ved en relativt set lav fortjeneste.

Epicent formåede at skabe et overskud på hele 2,6 millioner kr. som resultat af den primære drift (9.-største i branchen), men formår samtidig ikke at være blandt de 20 kommunikationsbureauer med de største bruttofortjenester.

Epicent havde en bruttofortjeneste på 7,7 millioner kr. Epicent henter deres K-point, når det kommer til deres imponerende økonomiske formåen pr. medarbejder i bureauet.

 

”Vi har opbygget en strømlinet og resultatorienteret forretning med en høj grad af specialisering. Epicent fokuserer dels på proaktiv PR, dels på pakkeløsninger til forebyggelse og håndtering af kriser. Mange får os anbefalet, netop fordi vi er eksperter i håndtering af journalistiske platforme, og fordi vi har så stor erfaring i at få historier ud i redaktionelle medier. Og så sælger referencer naturligvis. Vores kundeliste spænder fra en lang række af Danmarks mest kendte brands til startups og webshops,” siger Christian Fink, CEO og kontaktdirektør i Epicent.

Supplerende oplysninger: Resultatet for 2018 er påvirket af ekstraordinært høje udgifter til salg og markedsføring, hvilket også er omtalt i årsrapportens ledelsesberetning.

I regnskabsåret 2019 forventes en omsætningsfremgang på mindst 55 procent i forhold til 2018. I øvrigt er Epicents omsætning gennem en årrække vokset med omkring 50 procent årligt, og selskabet er kåret til Gazelle af Dagbladet Børsen hvert år siden 2016.

10. Lead Agency: færre, men større kunder
I 2018 trådte stifter Kresten Schultz Jørgensen ud af bureauet. Men alligevel har Lead Agency haft en bruttofortjeneste på 23,3 millioner kroner og skabt et overskud af den primære drift på 1,8 millioner.

Med 30 ansatte har Lead Agency ikke bare overlevet Kresten Schultz Jørgensens exit, men de har overlevet med stil. De har fået større og færre kunder. Desuden har de fået sat turbo på deres public affairs-specialisering inden for sundhedsområdet.

 


Søren Kaster, CEO i Lead Agency, siger:

“Vi var begejstrede for 2018-resultatet, fordi det var et skridt i den rigtige retning – at skabe indtjening, der giver grobund for en sund vækst. Det var Leads bedste resultat.”

Søren Kaster
Søren Kaster, CEO i Lead Agency.

“Når det er sagt, så forventer vi et klart bedre resultat på både top- og bundlinje i 2019. I både 2018 og 2019 er der to primære årsager til fremgangen: tilgang af kunder og en motiveret og sammenhængende stab af dygtige medarbejdere,” siger Søren Kaster.

K-point: Sådan har vi opstillet ranglisten
For at skabe et helstøbt billede af kommunikationslandskabet i 2018 har vi med udgangspunkt i Bureaubiz’ Regnskabsrapport udviklet et pointsystem for kommunikationsbranchens bureauer.

Disclaimer: K-point er ikke en verdensomspændende økonomisk vurdering af bureauer som økonomer har skrevet lange bøger om, men derimod Kforums forsøg på at fremhæve de 10 bureauer, der har klaret det bedst, både i absolutte tal, men også i forhold til størrelse.

Kforums K-point tager udgangspunkt i to tal: bruttofortjenesten og resultatet af den primære drift. Bruttofortjenesten, forskellen mellem omsætning og vareforbrug, er med for at give et indtryk af, hvor stort bureauet er.

Den primære drift, det endelige regnskabsresultat før renter og skat, er med for at vise om det i sidste ende er profitabelt og om der er overskud på bundlinjen. Derudover har vi set på bruttofortjeneste og primær drift pr. medarbejder, for at inkorporere bureauets størrelse i den endelige vurdering. 

Reglerne er simple. Der er 49 kommunikationsbureauer. Det mest profitable bureau i de forskellige kategorier får 49 point og nr. 2 får 48 osv osv. For at tage højde for, hvor meget mere nogle bureauer har tjent end andre, har vi indført en gennemsnitsbonus.

For hver million, et bureau ligger højere end gennemsnittet, får det et point, og for hver million, det ligger under, bliver der fratrukket et. Ift. omsætning pr. medarbejder får man et point pr. 100.000 kr., bureauet ligger over gennemsnittet.


I Bureaubiz’ Regnskabsrapport kan man selv lege med tallene for alle bureauer i Danmark, ikke kun PR. Man kan se, hvordan ens eget bureau har klaret det, samt sammenligne med konkurrenterne. Og hvis man, ligesom os, godt kan lide at se på det store billede, kan man ved hjælp af tallene fra rapporten udvikle egen idéer eller benytte rapportens analyser.

Interesseret i mere indhold som dette? Skriv dig op til vores nyhedsbrev her.