Kommunikationsbureau har succes i den offentlige sfære

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Stigende aktivitet i Operate – men lønsomheden er ikke fulgt med.

Kommunikationsvirksomheden Operate opererer overvejende inden for en sfære, der knytter sig til det offentlige. Ikke sådan at forstå, at det kun er offentlige kunder.

Men bureauet opgør selv i årsberetningen seks primære fagområder for kommunikationsydelser, og de omfatter emner som:

  • Miljø, energi og bæredygtig udvikling (med fokus på forsyningsselskaber)
  • Sundhed og social
  • Byudvikling og infratruktur
  • Arbejdsmarked og uddannelse
  • Fødevarer (Fødevareministeriet, FDB og Foss)
  • Offentlige kunder.

Aktivitetsmæssigt har 2010 været en succes, idet bureauets bruttoavance er vokset med knap 15 pct.

Lønsomheden har dog ikke udviklet sig lige så positivt. Overskuddet faldt, men det skyldes først og fremmest en vækst i antallet af medarbejdere: lønandelen steg og bruttoavancen pr. medarbejder faldt.

Det er der primært to årsager til, forklarer direktør John Pedersen.

“Vi har udvidet med medarbejdere og kompetencer som en investering i en forventet ny aktivitet. Samtidig er vi blevet så mange, at vi har skullet finde nye lokaler, og flytningen har kostet noget,” siger John Pedersen. 

Operate forventer fortsat vækst i aktiviteten i 2011 samt vækst i overskuddet. Men i årsberetningen noteres også, at 2011 vil præge den økonomiske krise i den offentlige sektor og ledelsen vil følge udviklingen tæt.

De tætte relationer til den offentlige sfære fornægter sig desuden ikke i årsberetningen, der er væsentlig mere detaljeret end normalt for bureauer. Der omtales f.eks. bureauets investeringer i CSR-relaterede projekter, og antallet af kunder opgøres til ca. 150, hvoraf de fem største ikke udgjorde mere end 30 pct. af omsætningen.

Nøgletal for Operate

  • Bruttoavance 25,921 mio. kr. +14,6 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 810.031 kr. -14 pct.
  • Lønandel 68,7 (60,2)
  • Resultat af primær drift +5,155 mio. kr. -29,3 pct.