Kommunikationsdirektør stopper i PFA

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Pensionsselskabets kommunikation følger nu markedsføringen: Der skal ske noget nyt, men hvad det bliver, vides endnu ikke. Kommunikations- og PA-direktøren fratrådt med øjeblikkelig virkning.

PFA ryster i øjeblikket posen, som var det maling, der skal blandes. Det medfører nye vinde på bl.a. markedsføring og kommunikation – men hvor de blæser hen, er endnu ikke klart defineret.

”Vi er midt i en strategiproces frem mod 2020, hvor vi mere gennemgribende ser på, hvordan PFA skal se ud i fremtiden,” siger Allan Polack, der i april tiltrådte som koncernchef for pensionsselskabet.

Så da Umwelt i sidste måned – efter syv års prisbelønnet samarbejde – takkede af med PFA, lød meldingen, at først når 2020-strategien er færdig sidst på året, vil PFA tage stilling til, hvad der fremadrettet skal ske med markedsføringen.

Og nu fratræder PFA’s direktør for Koncernkommunikation & Public Affairs. Morten Jeppesen, med øjeblikkelig virkning.

”Jeg har i forbindelse med strategiprocessen haft en dialog med Morten om hans fremtidige rolle i PFA. Vi har ikke kunnet nå til enighed i den forbindelse, og derfor har vi indgået en aftale, som betyder, at Morten er fratrådt med det samme. Det er kun helt naturligt med den centrale placering, han har haft i PFA, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige Morten tak for en god, markant og loyal indsats i PFA,” siger Allan Polack.

Også på dette felt er man afventende: På nuværende tidspunkt er der endnu ikke taget endelig stilling til, hvordan kommunikations- og public affairs-området skal organiseres i PFA.