Konkurrencestyrelsen stopper årets største bureaukonkurrence

Peter Engholm
25@mail.dk

Fire dage før deadline valgte Statens og Kommunernes Indkøbsservice – ud fra en klage til Konkurrencestyrelsen – at annullere størstedelen af sit udbud på kommunikation og reklame.

Det tager SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) 12 måneder at sætte rammerne op for en rammeaftale og afholde den. Det tog Konkurrencestyrelsen væsentligt kortere tid at sætte en kæp i hjulet på denne proces.

245 virksomheder ønskede at blive prækvalificeret i SKI-udbuddet om tryk, kommunikation og web. Udbuddet omfattede 9 delaftaler, men de 5 af dem er blevet annulleret blot fire dage før deadline.

De annullerede delaftaler er PR- og kommunikationsydelser, reklamebureauydelser, visuel kommunikation og identitet samt to delaftaler med tryk og kopi.

Et advokatfirma havde på vegne af en kunde klaget til Konkurrenceudstyrelsen over, at der i de fem delaftaler blev spurgt til regionsspecifik aktionstid – altså hvor hurtigt man kunne være fremme til hastemøde – og styrelsen var i en såkaldt vejledende udtalelse enig med klageren i, at det ikke var relevant for kontrakten.

“Vi er ikke enige med udtalelsen, men vi valgte at annullere dele af udbuddet for at undgå usikkerhed blandt de offentlige kunder om, hvorvidt de kunne bruge aftalen eller ej. Nu vil vi i stedet spørge til, hvilke region tilbudsgiverne ønsker at levere i, så kunden kan se det”, siger Rikke Ærtebjerg, konsulent for Varer & Tjenesteydelser i SKI.

Mener du, at I har begået en fejl?

“Nej, vi mener, at der var en valid, saglig begrundelse for den valgte fremgangsmåde. Men ingen kan leve med usikkerheden, og derfor annullerer vi de fem delaftaler. Og fortsætter i mellemtiden diskussionen med Konkurrencestyrelsen,” siger Rikke Ærtebjerg.

Starter processen så helt forfra?

“Ja, det kan du godt sige. Men hvor det før var et begrænset udbud, er det nu et offentligt udbud, fordi vi kan køre denne proces hurtigere end et begrænset udbud. Nu kan alle være med igen, både de der ikke har deltaget før, de ikke blev prækvalificerede før og de, der blev prækvalificeret før. Men da det er et offentligt udbud, skal man svare på alle spørgsmålene på én gang. Det hele i ét hug”, siger Rikke Ærtebjerg.

Så de, der blev prækvalificeret for nylig, skal også starte forfra?

“Nej, heldigvis – hvis man kan bruge dét ord – kan disse tilbudsgivere genbruge deres oplysninger. Det er “bare” at klippe og indsætte, selv om vi naturligvis er kede af det ekstraarbejde, de får. For de fleste havde nået at uploade deres tilbud, idet vi annullerede om torsdagen, og der var frist om mandagen”, siger Rikke Ærtebjerg.

Men I kan ikke gardere jer – det kan jo sagtens være, at Konkurrencestyrelsen slår til igen …

“Nej, garantier er det jo aldrig muligt at give, men vi mener, at vi med den valgte fremgangsmåde har garderet os bedst muligt”, siger Rikke Ærtebjerg.

De resterende fire delaftaler, der bl.a. omfatter webdesign og mediaformidling, har 109 virksomheder afgivet tilbud. Disse delaftaler fortsætter planmæssigt med en forventet afgørelse den 6. januar.