Konkursramt bureaus direktører hurtigt videre

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Med nyt job til to centrale ledere i Andersen & Blæsbjerg, er der nu mindst tre bejlere til bureauets kunder. En gruppe af medarbejdere arbejder nemlig på at finde en ny arbejdsplads i samlet flok.

Andersen & Blæsbjerg er nu gået konkurs. Det udsendte adm. direktør og ejer, Kurt Mousten, en pressemeddelelse om i går.

Det er dog ikke ham selv, der har foranstaltet konkursen – den blev afsagt i går eftermiddags på foranledning af en kreditor.

Kurt Mousten kunne dog samtidig fortælle, at han allerede har et nyt job. – som kontaktdirektør hos reklamebureauet Stærk i Vejle. Det betyder, at to centrale ledere nu har fundet et nyt bureau at arbejde udfra, idet Robert Rasmussen er blevet tilknyttet det lille fynske bureau, Clockwork, og han har taget projektlederen, Lene Frejlev, med sig.

Samtidig er en anden gruppe medarbejdere i gang med at finde en ny arbejdsplads i samlet flok. Det sker anført af kontaktdirektøren, Peter Larsen, og med opbakning fra en af bureauets kunder, Sydinvest, der har meldt ud, at man holder fast i det team, man hidtil har samarbejdet med hos Andersen & Blæsbjerg.

Spørgsmålet er, om der nu kæmpes om kunderne. Man må forvente, at både Kurt Mousten og Robert Rasmussen vil søge at tage kunder med sig – f.eks. nævnes Daloon i sammenhæng med Robert Rasmussen.

Han kom til Andersen & Blæsbjerg for små to år siden oven på Scanads konkurs. Det skete sammen med flere medarbejdere, og de havde kunder med sig. Andersen & Blæsbjerg noterede dog selv i årsregnskabet for 2011, at tilgangen ikke havde levet op til forventningerne.

At forsøge at tage kunder med sig kan dog været et kompliceret puslespil. For en ting er relationerne – noget andet er rettighederne, og her skal kurator i konkursboet tages i ed. Derfor er der på nuværende tidspunkt få udmeldinger om kunder.

Kurt Mousten forklarer i gårsdagens pressemeddelelse, at man siden sidste sommer har forsøgt at finde en finansiel stærk partner, der kunne tilføre selskabet ny kapital og bidrage til, at gennemføre en nødvendig tilpasning af selskabet. Forsøget faldt negativt ud midt i december.

Samtidigt blev den vanskelige start på 2012 ikke vendt og samarbejdsophør med betydende kunder i slutningen af året fastholdt selskabet i et resultat- og likviditetsmæssig vanskelig situation.

Det gav en vanskelig start på 2013, hvor begyndende tilgang ikke kunne modsvare budgetforskydninger og frafald. Det fik banken til at lukke for kassekreditten.

Det vanskelige 2012 kom oven på et 2011, der nok viste fremgang – men stadig underskud – samt et 2010 og et 2009, hvor man samlet tabte små fire millioner kroner.

Kurt Mousten fortæller, at han helt frem til tirsdag i sidste uge arbejdede med en rekonstruktion. Det må så være en del af forklaringen på det noget rodede forløb, hvor medarbejderne ikke fik løn for marts op til påske, hvorefter de blev opsagt og siden fritstillet.

Initiativer, der ikke giver meget mening, hvis det alligevel er en konkurs, der er på vej. Men det er altså heller ikke Kurt Mousten selv, der har begæret konkursen.

“Jeg skal beklage over for alle der er blevet berørt af situationen, ikke mindst vores dygtige og dedikerede medarbejdere, bestyrelse, kunder, leverandører og vores øvrige samarbejdspartnere. Vi har gjort alt hvad vi kunne for at redde firmaet og forhandle med interessenter et lille års tid. Men det lykkedes ikke – og dét beklager jeg dybt,” hedder det i gårsdagens pressemeddelelse.