Af Peter Engholm 25@mail.dk

Et centralt punkt i sagen mellem de konservative og partiets nu tidligere bureau, Integral, er fundraising. Partiet mener, at Integral selv skulle rejse de midler, som bureauet skulle honoreres ud fra.

Når de konservative og deres reklamebureau ind til kort før jul, integral, på et tidspunkt mødes i retten, så kan sagen vise sig at komme til at handle om noget, der ligner en vidtrækkende performanceaftale.

De konservative mener nemlig, at man havde en aftale, der indebar, at Integral skulle være med til at rejse et større beløb, og at betalingen for bureauets arbejde var afhængig af dette.

Nyheden om det forestående retsopgør kom frem i fredags. Integral har stævnet partiet for 1,775 mio. kr. for udført – men ikke betalt – arbejde. Der synes ikke tvivl om, at arbejdet er udført, men senere har de konservative over for BT bekræftet, at striden står om, hvorvidt det er lykkedes at rejse penge.

Stævningen er indtil videre det mest håndgribelige i sagen. Begge parter er relativt fåmælt – Integral har bekræftet stævningen, der taler om manglende betaling for udført arbejde, mens de konservative sidst fredag eftermiddag og først på lørdagen åbnede lidt mere for posen – men uden at gå i detaljer. 

BT refererede lørdag partiet for at mene, at man havde en no cure – no pay-aftale med bureauet. Kun hvis Integral selv evnede at hente penge ind fra eksterne bidragydere, ville man få dækket sine udgifter.

Stævningen, som BT er i besiddelse af, bekræfter, at fundraising har indgået i aftalen. I den hedder det, at ”Betaling forudsætter, at de nødvendige midler fra fundraising hos Konservative er til stede.”

Efterfølgende har partiet i mediet været fremme med, at der var tale om ’fælles fundraising”, hvilket ifølge partiet betød, at der også skulle trækkes på reklamebureauets netværk.

Men det er tilsyneladende ikke lykkedes at skaffe de omtalte midler. Integral har på sin side fremført, at man har leveret strategi, koncept, platform – bl.a. til fundraising – men at en mere aktiv rolle i forbindelse med fundraising ikke fremgår af kontrakten.

Det ligner således en mere speget sag, hvor der bliver fokus på, hvad parterne kan fremlægge af dokumentation.

Til BT har Carsten Munk-Hansen, lektor ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet, dette syn på fundraising-elementet:

”Det (…) vender pilen ned ad for De Konservative. Var det en fælles opgave, så skulle det stå i kontrakten, ellers er det selvfølgelig Konservative, der skal skaffe pengene. Det er jo aldrig kreditor.”

Han tilføjer, at pilen kun vender ned for bureauet, hvis de Konservative kan fremlægge dokumentation for, at bureauet har lovet partiet, at man havde et netværk, som kunne hjælpe til finansieringen.

De konservative opsagde i december samarbejdet med Integral. Over for DR.dk gav partiets gruppeformand, Brian Mikkelsen, i fredags denne begrundelse:
”Vi har valgt at opsige samarbejdet med reklamebureauet af kvalitetsmæssige årsager.”

Lige så langmodig, som Integral tilsyneladende har været med at få sit tilgodehavende, lige så eftergivende har de konservative åbenbart været – siden man først efter to års bureausamarbejde vælger at spille kvalitets-kortet.

Kommentarer

  1. Gud fader bevare de konservative, hvor er det her dog pinligt for Poul Schlüters gamle parti

  2. Det afhænger jo helt og aldeles, hvad aftalen går ud på. Der er to parter som begge mener de har ret, hvorfor man har valgt at gå rettens vej.
    Du må have et godt kendskab til aftalen siden du kan tage parti for bureauet. Der er i hvert fald ikke noget af det der har været fremme, der entydigt peger på det ene eller det andet.

  3. Christian, det kan du have ret i og det er vel også derfor Integral spørger retten. Det ændrer dog ikke på at det er en pinlig og helt uanstændig optræden fra konservativ side, når man læser deres kommentarer i forskellige medier.

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ ugentlige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev
En del af Creative Club