Kontrapunkt tog hele skraldet i 2009

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Skidt år blev brugt til at lægge en ny strategi, finde en ny ledelse og skabe en ny organisation i designfirmaet.

Når nu konjunkturerne er dårlige, og året under alle omstændigheder bliver dårligt, så kan man lige så godt benytte lejligheden til at afregne en række ting. Til at tage hele skraldet med det samme.

Som sagt så gjort i designfirmaet Kontrapunkt.

“Vi har 0-stillet mange ting i 2009, men nu står vi så med en ny strategi, en ny ledelse og en ny organisation, så vi er godt trimmet til fremtiden,” siger Thomas Gamst, der er adm. dir. i holding-selskabet Kontrapunkt Group.

Gruppen består af tre firmaer: Designbureauet Kontrapunkt, Kontrapunkt Online og KP2. der beskæftiger sig med grafisk design.

Online er et nyoprettet selskab, og fylder ikke så meget rent talmæssigt. KP2 klarede sig fornuftigt med status quo i bruttoavance og et kun lille fald i overskud.

De største problemer knytter sig til Kontrapunkt, der oplevede en næsten halvering i bruttoavancen.

Hvor denne del af gruppen i 2008 var 50 pct. større end KP2, så er den nu ca. 20 pct. mindre.

Den tidligere McKinsey-konsulent, finske Jasmi Bonnén, har nu overtaget rollen som adm. dir. i Kontrapunkt.

Thomas Gamst fortæller, at 2010 ser lovende ud – bl.a. i kraft af god kundetilgang fra udlandet.

Nøgletal for Kontrapunkt Gruppen

  • Bruttoavance 35,2 mio. kr. -20,4 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 586.667 kr. -17,7 pct.
  • Lønandel 95 (78)
  • Resultat af primær drift -5,649mio. kr. (+0,085 mio. kr. i 2008)

    Kontrapunkt har ikke aflagt koncernregnskab. Bureaubiz har lagt tallene sammen til et resultat for gruppen og desuden estimeret bruttoavancen.