Kop & Kande vælger nyt bureau

Peter Engholm
25@mail.dk

– og beholder lidt af det gamle, der har været kædens bureau de seneste fire år.

Kop & Kande har – efter en dialog-runde – valgt Zupa Recommended som sit nye bureau.

“Vi har valgt at skifte til Zupa Recommended som en naturlig forlængelse i justering af kædens strategi, hvor vi ønsker at styrke Kop & Kandes position i markedet og vækste på andre parametre end faglighed, som er hele vores strategiske fundament,” siger Mette Ekmann, marketingchef for Kop & Kande-kæden, til Huset Markedsføring.

Lige nu – og resten af året – gøres strategi og koncept klar, med udfoldelse i det nye år.

Med valget af Zupa Recommended siger Kop & Kande delvist farvel til 727, som kæden har samarbejdet med de seneste fire år. Farvellet omfatter dog ikke de digitale aktiviteter, som fortsat af varetaget Klean – digitalbureauet, som 727 indledte et strategisk samarbejde med forrige år. Sidste år overtog 727 så aktiemajoriteten af Klean.

Kop & Kande har de senere år også haft andre bureau-samarbejder, herunder med det nu hedengangne TyveTi, der udviklede et tv-koncept til kæden i 2012.