Kort levetid for Midt Marketings direktør

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Anders Stampe fik en kort karriere som direktør for Midt Marketing. Han er blevet erstattet af en tidligere kreativ chef, og der ventes et regnskab uden jubeltal.

Hvedebrødsdage var der ikke mange af for Anders Stampe. Han begyndte som kontaktchef hos Midt Marketing i Herning i april sidste år og tiltrådte som adm. direktør i oktober. Og to måneder senere stod han på mål for et gyserregnskab med en halveret bruttoavance og et massivt underskud, der havde ædt egenkapitalen.

Anders Stampe kom fra et job som salgsdirektør i tekstilvirksomheden J.Zartow og havde forinden i fem været salgs- og marketingchef for JBS, og han erkendte ved tiltrædelsen, at det var en svær tid at tiltræde reklamebranchen.

“Det er vel en ultimativ svendeprøve at overtage ledelsen af et bureau på dette tidspunkt. Det er lidt som at starte helt fra bunden,” sagde Anders Stampe.

Men svendeprøven er tilsyneladende ikke bestået. For hos Midt Marketing har man gennem længere tid drøftet strategien for bureauet, og da man ikke har kunnet opnå enighed mellem ledelse og bestyrelse, stopper Anders Stampe som adm. direktør.

Ny direktør hos Midt Marketing bliver Henrik Hyldgaard. For ham bliver skiftet ikke så stort, som det var for Anders Stampe, for Henrik Hyldgaard har tidligere været kreativ chef på bureauet.

Bestyrelsesformand i Midt Marketing, Søren Grønbæk, siger om direktør-skiftet:

“Der er ingen dramatik i Anders Stampe afsked, der skyldes uenighed om strategien. Med Henrik Hyldgaard får vi en høj faglig indsigt i branchen. Med hans egne ord skal bureauet levere dér, hvor kunderne ikke selv kan. Og de ting er Henrik Hyldgaard skarp på.”

Strategi-diskussionerne kommer i forlængelse af, at sidste års gyserregnskab ikke har udsigt til at blive afløst af nogen jubel-tal.

“Vi har længe kunnet se, at også det netop afsluttede regnskabsår heller ikke bliver for godt, og derfor kigger vi på, hvordan vi konstruktivt skærper profilen og aktivt håndterer, at verden er af lave. Det har vi en tyrkertro på kan lade sig gøre, og derfor er vi positivt stemt,” siger Søren Grønbæk.

Tidligere har Henrik Hyldgaard bl.a. været direktør og medejer af Effectiv Reklamebureau, drevet konsulentvirksomheden Hyldgaard m.fl. og etableret Brand Management-uddannelsen på Teko. Han har netop udgivet Hotel Creativity, en vejviser til kreative virksomheder med licens til at drive de eksplosive og profitable brands, og er medforfatter på Rasmus Ankersens omtalte bog “Opdragelse af en vinder, pace dit barn til succes og selvværd”.

Det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt at en uddybende kommentar fra Henrik Hyldgaard om strategien for Midt Marketing.