”Krøniken” svarer igen

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bureaulederseminaret fik en meget positiv respons hos deltagerne, 87 pct. fandt, at indlæggene havde stor faglig relevans.

Spørger man de 70, der deltog i bureaulederseminaret i Amsterdam, så fik de klart noget med hjem. Derfor undrer DRRB’s adm. dir. Bjørn Karsholt sig over, at bl.a. Martin Rasmussen fra Mindshare og Mads Bredal fra Carat viser så lidt tillid, hvad der kan vindes og læres ved at deltage i et sådant seminar.

Under overskriften DRRB er lige så fremadrettet som Krøniken sagde de to i sidste uge på Bureaubiz, at der er andre og mere nyttige fora for mediebureauerne at mødes i end til bureaulederseminaret, og at integration for dem ikke handler om indadrettet integration DRRB-bureauerne imellem, men tværgående åbenhed og integration med andre interessenter.

“Netop i år må bureaulederseminaret siges at være en succes. Deltagerantallet var det største i mange år, med 70 tilmeldte. Og deltagernes evaluering af bureaulederseminaret er overvældende positiv; 93 % af deltagerne var meget tilfredse/tilfredse med seminaret. 91 % mener, at seminarets faglige indhold levede op til deres forventninger, og 87 % synes, at foredragsrækkerne havde stor relevans for dem. Både reklamebureauer og de få mediabureauer har på bureaulederseminaret fået inspiration til nye modeller for involvering i online kompetencer og alternative samarbejdsformer”, siger Bjørn Karsholt.

Han konstaterer, at foreningen netop i år havde taget den stadige udvikling på mediaområdet under overvejelse, da turens faglige indhold blev fastlagt.

“Derfor var vores målsætning at sammensætte et program, der ikke blot gik på tværs af bureauernes spidskompetencer men også på tværs af faggrupper og nationaliteter og tilbød en indsigt i, hvordan vores hollandske kolleger arbejder med integration og digitalisering.

Vi havde samlet indlægsholdere med mange forskellige baggrunde og indgangsvinkler til arbejdet med interaktive medier, ligesom spørgsmålet om, hvordan bureauerne kan forbedre samarbejdet med eksterne partnere, bureauer og specialister, blev debatteret – altså nøjagtig den integration, som der snakkes så meget om. Og som vel må siges at være helt naturlig for en brancheforening at skabe debat om”, siger Bjørn Karsholt.