Krads og usædvanlig kritik fra SKI-vinder

Peter Engholm
25@mail.dk

Ny rammeaftale for visuel design har sat barrren for erfaringer så lavt, at næsten enhver kunne være med – hvorefter kun prisen blev afgørende. Bysted kom med, men beklager konkurrenternes fravær.

Bysted A/S er netop blevet udvalgt som leverandør af designløsninger til staten og kommunerne. Det er Bysted naturligvis glade for, men ingen af designbureauets nærmeste og dygtigste konkurrenter er blevet udvalgt som leverandører, og det beklager bureauet.

Det kan let lyde som arrogance, når et bureau glædes over at blive godkendt – og samtidig undrer sig over konkurrenternes fravær. Men ærindet er et ganske andet, nemlig en krads og højst usædvanlig kritik fra et udvalgt bureau. For manglen på fagligt kvalificerede bureauer på det nye rammeaftale for SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) er utilfredsstillende for både kunder og designbranche.

“Vi har oplevet, at det er en fordel for vores kunder og vores forretning at benytte SKI’s rammeaftaler. Men når det så er sagt, er det utilfredsstillende, at vores største og skarpeste konkurrenter ikke er med på SKIs nye liste over leverandører, der kan levere design til staten og kommunerne de næste to år,” siger Bo Søby Kristensen, adm. direktør i Bysted.

Når flertallet af Danmarks bedste og største designbureauer ikke er med på den nye leverandørliste fra SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service), skyldes det, at det alene er prisen, der har været afgørende for udvælgelsen – og ikke kvalitet eller erfaring.

I udbuddet var der tre kriterier: pris, ydelsesspecifik erfaring og sortiment. Og stort set alle, der bød ind, har efter Bysteds opfattelse kunnet opnå toppoint i ydelsesspecifik erfaring og sortiment p.g.a. måden, SKI valgte at vægte disse områder på.

“Der er gået for meget regneark og pointsystem i den. Vi nåede 100 point i erfaring, men man kunne højst tage 16 point med. Det er så lavt, at enhver DTP-afdeling i et større trykkeri kan være med. Og det betyder, at det kun er prisen, der har været afgørende for SKIs valg. Her kan et bureau som Kontrapunkt, der har leveret visuel design gennem de seneste 20 år, ikke være med – men de leverer altså også et andet produkt end DTP-afdelingen,” siger Bo Søby Kristensen, der mener, at SKI’s udvælgelseskriterier vil få både kunder og leverandører til at stille spørgsmålstegn ved seriøsiteten af SKIs nye rammeaftale.

Skæbnens ironi præger i øvrigt SKI’s nye rammeaftale om Design og Tryk. Den indeholder ydelser inden for visuel kommunikation og identitet samt tryk og efterbehandling – og erstatter de to delaftaler, som blev annulleret i rammeaftalen for Tryk, Kommunikation og Websites.

“Det var brancheforeningen Danish Design Association, der klagede over den forrige aftale, som så gik om. Nu er det så kun os blandt medlemsbureauerne, der er kommet på den nye aftale,” siger Bo Søby Kristensen.

Han understreger, at SKI har været god til at indgå i en dialog i udbudsprocessen, og at han ikke umiddelbart kan forestille sig, at resultatet af processen har været organisationens hensigt.

“SKI har skudt sig selv i foden ved at lave en så dårlig leverandørliste. Resultatet kan meget vel blive, at offentlige indkøbere af visuel design og identitet søger uden om SKI-aftalerne,” siger Bo Søby Kristensen.

Delaftale 1 – Visuel kommunikation og identitet

 • Bysted
 • Datagraf
 • Enteneller
 • Essensen
 • F.E. Bording
 • GP-Tryk
 • Graphic Wave
 • GRC
 • Initiative Universal Media
 • Jannerup offset
 • Kailow Graphic
 • Kailow Visual
 • Komiteen for Sundhedsoplysning
 • PrinfoDenmark – PrinfoHolding
 • PS Experiential Communication
 • Rosendahls – Schultz Grafisk
 • Scanprint
 • Sincera
 • Strandbygaard Grafisk
 • Umloud Untd

På Delaftale 2, Tryk og efterbehandling, er 10 virksomheder valgt; 8 trykkerier, 1 kontorforsyning samt Best-Buy-Broker, en webbaseret indkøbsportal, der indgår i Sylvester Hvid & Co.