Kraftig vækst i Carlsbergs marketing-budget

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bryggeriet rundede 60 mia. i omsætning og opnåede et overskud på over 5 mia. i et 2010, der bød på markant vækst i marketingforbruget.

Marketing-investeringerne har fået en markant placering i årsregnskabet for Carlsberg, der blev præsenteret i dag.

Som punkt fire i oversigten på den første side står der, at “Gruppen øgede markant sine investeringer til støtte for de vigtigste varemærker, herunder investeringer i innovationer, nye produkter samt digitale aktiviteter og medie-, forbruger- og kundeaktiviteter.”

Carlsberg oplyser ikke konkrete beløb på marketingbudgettet, men lidt senere noteres det, at gruppen øgede marketinginvesteringerne med et to-cifret procenttal i alle tre regioner for at opnå rentabel vækst i markedsandele.

Carlsberg oplyser desuden, at selve Carlsberg-mærket steg 3 pct. i 2010 som følge af af øgede investeringer i fodboldaktiviteter i et år med fodbold VM.

Investeringerne retter sig både mod understøttelse af eksisterende varemærker, nye produkter og innovation i bl.a. kunde- og forbrugeraktiviteter.

Udvikling og lancering af nye mærker spiller en vigtig rolle for Carlsberg også i 2011 og sidste år bød bl.a på lancering af Tuborg Lime Cut i Norden, Kronenbourg Selection i Frankrig samt Kronenbourg 1664, Eve og Somersby på markeder i alle Carlsbergs tre regioner.

Sidstnævnte blev som bekendt lanceret første gang i Danmark med stor succes.

Carlsberg i 2010

  • Omsætning 60,1 mia. kr. +1 pct.
  • Resultal af primær drift 10,249 mia. kr. +9 pct.
  • Nettoresultat 5,351 mia. kr. +49 pct.