KreaKom ud med krads kritik af brancheanalyse

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

En brancheanalyse fra GraKom møder krads kritik fra Kreativitet & Kommunikation. GraKom afviser.

Den grafiske arbejdsgiverforening, GraKom, har udgivet en brancheanalyse over, hvad man kalder reklamebureauer. Det betyder i foreningens optik 1187 virksomheder, og konklusionen var lettere nedslående:

Reklamebureauernes omsætning og indtjening faldt fra 2013 til 2014.

Ud over, at det er ved at være lang tid siden, så har analysen udløst en krads kritik fra Kreativitet & Kommunikation, der kalder den for lemfældig og misvisende. Foreningen mener, at man på basis af de medtagne virksomheder ikke kan tale om en analyse af reklamebureauerne.

“Det er et voldsomt sløset analysegrundlag der ligger bag konklusionerne. Statistik kan bruges til meget, men man skal huske at bruge sin sunde fornuft, når man arbejder med store mængder data. Alt for mange virksomheder er medtaget i analysen – virksomheder som burde være ekskluderet. Det er ødelæggende når nogen taler en skrøbelig vækst ned på et fejlagtigt grundlag,” skriver adm. dir. Tine Aurvig-Huggenberger i et indlæg på Kreativitet & Kommunikations site.

Hun nævner f.eks., at virksomheder, der er taget med, tæller eksempler som Scandlines Catering A/S, Freetrailer Danmark A/S, Visitsweden ApS og Politikens Lokalaviser.

GraKom kalder det misforståelse

Det bygger dog på en misforståelse, lyder det fra GraKom, der fremfører, at man ikke har offentliggjort hvilke 1187 virksomheder, der indgår i brancheanalysen. Men man har givet et link til en rapport med tal på over 1500 virksomheder – som dog kun er givet, så virksomheder selv kan slå konkrete navne op.

Det er dog en misforståelse, der meget let opstår. På GraKoms hjemmeside hvor brancheanalysen omtales, slutter det med følgende:

Læs mere om reklamebureauernes regnskaber her, hvor du kan finde regnskaber for de enkelte bureau.

Når man så klikker på det link, får man en forside med titlen, ”Brancherapport Basis+, Reklamebureauer, oktober 2015. Heri kan man ud over konkrete regnskaber se toplister over f.eks. omsætning og bruttoresultat – toplister, der ud over bureauer bredt rummer virksomheder som Scandlines Catering, Politikens Lokalaviser og Google.

GraKom vedkender sig da også, at det har kunnet misforstås.

“Denne kilde til forvirring kunne Experian og vi som afsender muligvis have understreget endnu kraftigere, så Kreativitet og Kommunikation ikke kom for skade at afsende en fejlbehæftet kritik,” skriver GraKoms adm. dir. i et svar til Tine Aurvig-Huggenberger. Og tilføjer, at de virksomheder hun nævner, ikke er med i den egentlige brancheanalyse.

Grakom fastholder således sin analyse.

Problemstillingen handler om udvælgelsen af virksomheder. GraKom har arbejdet sammen med Experian og siger, at man har udvalgt virksomheder på basis af DB07-branchekoden 73.11.10, som dækker reklamebureauer.

“Det er det mest detaljerede brancheniveau, som man objektivt set kan basere en opgørelse som Experians på. Ønsker man en smallere analyse, vil bedømmelsen af reklamebureaubranchen hvile på subjektive vurderinger. Det har vi ikke ønsket med vores analyse – netop fordi det ville åbne for kritiske spørgsmål om, hvorfor bestemte virksomheder var eller ikke var inkluderet,” skriver Thomas Torp.

1187 et stort tal

1187 er dog et meget stort antal reklamebureauer. I Bureaubiz’ årlige brancherapport optræder der 118 reklamebureauer med en samlet bruttoavance på over 2 mia. kr. I GraKoms analyse er der dog ikke nogen totaltal, og det er derfor ikke muligt at sammenligne, og da listen over de 1187 virksomheder ikke er offentliggjort er det også svært at gennemskue, hvilken type bureauer, der udgør det store antal.

En af problemstillingerne kan knytte sig til, at der kommer en lang række enkeltmands-virksomheder med, som dårligt kan sammenlignes med egentlige bureauer med ansatte.

” Det er jo fair nok, at der er forskellige vurderinger af branchens tilstand, og sådan en vurdering vil naturligvis afspejle de data, man vælger at analysere på. Jeg er da også helt sikker på, at der er masser af bureauer, der har det betydeligt bedre end de gennemsnitstal, der kommer ud af en analyse. Men det er lidt ærgerligt med rene misforståelser, som kunne være afklaret på forhånd, hvis Kreativitet & Kommunikation havde rettet henvendelse til Grakom. Det er I meget velkomne til en anden gang,” skriver Thomas Torp på Grakoms site.