Kreative får deres egen ungdoms-organisation

Peter Engholm
25@mail.dk

400 unge og en række reklamebureauer bakker op om foreningen Young Creatives Danmark, der netop er stiftet.

Det er ikke nok at få en idé, den skal også føres ud i livet. Og ideen om et netværk for unge i reklamebranchen har vakt undren – vel at mærke over, at der ikke er nogen, der har gjort det før.

Det er så sket nu: Young Creatives Danmark (YCD) er blevet stiftet – et initiativ i samarbejde mellem Creative Circle og den nye forenings talsmand Peter Metcalfe, tekstforfatter på reklamebureauet &Co. Foreningen har til formål at bygge bro mellem unge kreative, uddannelserne og den “voksne” kommunikationsbranche.

“Selv om det nye netværk er en del af Creative Circle, så står YCD på egne ben – det kan sammenlignes lidt med en politisk ungdomsorganisation som f.eks. VU vs. Venstre: Grundlæggende samarbejder man og deler de samme mål, men de to “organer” handler efter egen overbevisning og kan på visse områder arbejde helt forskelligt”, siger Niels Heilberg fra Creative Circles bestyrelse.

I samme bestyrelse sidder nu også Peter Metcalfe med det erklærede formål at varetage de unges interesser. Han kommer således også til at stå for Creative Circle’s årlige YCCA-brief, altså Young Creative Circle Award.

Og broen mellem unge og de voksne kommer til at bestå dels af sociale og faglige arrangementer, dels af konkurrencer i kreativitet. Og om sidstnævnte siger Peter Metcalfe:

“Budgetterne i YCCA og tidligere guldspiren har været så små, at årets vinderkampagne ikke har haft mulighed for at blive realiseret. Og da eksponeringen for unge ofte er lige så vigtig som æren, afprøver vi i YCD en ny model: Vi vil som vanligt arbejde for velgørenhedsorganisationer, men som noget nyt vil vi gerne åbne op for sager og virksomheder, der er tæt forbundne. Med corporate marketing og struktur i ryggen gør vi YCCA til en win-win-win situation: De unge har større chance for at udkomme i den virkelige verden, virksomheden får plejet sin CSR strategi, og velgørenhedsorganisationen får gjort opmærksom på sin sag”, siger Peter Metcalfe.

400 unge har allerede vist deres opbakning for foreningen via facebook, som indtil videre bliver det centrale kommunikationsmæssige omdrejningspunkt.

Mange af dem ønsker at bidrage aktivt ved både at arrangere, netværke og deltage i aktiviteterne.

Men lige så vigtigt er opbakningen fra uddannelser og bureauer. Og her har flere allerede tilkendegivet deres opbakning til projektet, bl.a. Halbye Kaag JWT, DDB, Bates YR og & Co.

David Asmussen, kreativ direktør i Halbye Kaag JWT, siger:

“Der har manglet et ungt netværk i branchen. Ikke kun for de unge, men også for bureauerne. YCD og deres arrangementer tilfører nyt blod ind i branchen, og det vil gøre det lettere for både bureauer, branche og skoler at være i dialog med de unge talenter, der findes derude”.

Målet med Young Creatives Danmark er at skabe et netværk, der er lige så stærkt som det hollandske Jonge Honden. En ungdomsorganisation med 20 år på bagen, der ikke blot er et solidt netværk for alle unge i kommunikationsbranchen, men som også – med bureauernes og kundernes fulde opbakning – afholder arrangementer og op mod 10 ungdomskonkurrencer hvert år, hvor vinderne samles til en studietur til Cannes Lions.