Af Finn Graversen fg@kabelmail.dk

I hvert fald hvis man spørger ansatte på bureauerne. De mener, at annoncørerne tænker traditionelt og mere på økonomi end på kreativitet.

Spørger man annoncører vil de alle næsten uden undtagelse forvente kreativitet hos bureauerne. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at kreativitet er et stærkt salgsargument for et bureau – det er ganske enkelt en forudsætning for at være et bureau.

Men spørger man bureauerne, så har kreativiteten ikke nødvendigvis gode kår hos annoncørerne.

MyResearch har på Bureaubiz’ foranledning spurgt ansatte på bureauerne til holdninger til de danske annoncører. 179 har svaret – heraf 40 pct. direktører, og de mener næsten entydigt, at annoncørerne tænker mere på økonomi end på kreativitet. 58 pct. mener det i stor udstrækning, 34 pct. i nogen udstrækning.

Holdningen er næsten lige så markant i retning af, at annoncørerne tænker traditionelt. Og spørger man til, om annoncørerne satser på kreative løsninger, der er anderledes og går til kant, så er der stort set ingen, der mener det i stor udstrækning. 33 pct. mener det i nogen grad, mens 66 pct. svarer kun i ringe udstrækning eller slet ikke.

På spørgsmålet om, hvordan annoncørerne samarbejder med deres bureauer, bliver svaret kun delvist ok.

70-80 pct. mener, at annoncørerne er gode til at samarbejde med deres bureauer og at det sker i gensidig respekt – men det er kun 7-11 pct., der svarer i stor udstrækning. Resten er lidt mere moderate ved at svare “i nogen udstrækning.”

Spørgsmålet er, om krisen har spillet ind.

På spørgsmål om interesse for kreative ideer, der er uafhængige af medievalg, holistisk tænkning samt vilje til at integrere kommunikationskanaler, er interessen blevet mindre. I hvert fald er der færre bureaufolk, i forhold til sidste år, der mener, at annoncørerne har interesse for disse punkter.

Annoncørerne bliver heller ikke vurderet som lige så strategisk stærke eller lige så gode kommunikationskøbere – og endelig mener bureaufolket også, at marketing har tabt gennemslagskraft i forhold til den øvrige organisation.

Til gengæld lyder vurderingen, at fokus på ROI er øget.

Men det er vel heller ikke mærkeligt i et kriseår.

Kommentarer

  1. Det handler vel i bund og grund om håndgribelighed – tørre tal og ROI er nemmere at vurdere objektivt end en kreativ løsning, som man tvinges til at tage stilling til på et subjektivt og mere emotionelt plan. I krisetider griber man velsagtens mest ud efter det håndgribelige, det gennemskuelige og det traditionelle – på trods af, at det er kreativiteten, der sætter farver, liv og holdninger på enhver kampagne og får budskaberne til at sætte sig fast ude i den virkelige verden, hvor forbrugerne lever…

  2. Tror nu sjovt nok, at forbrugerne lever i den samme verden som både købere og producenter af kommercielle budskaber. At holde liv i en forståelse af, at problemer med at sælge “kreativitet” bunder i at kunder tænker traditionelt, ikke er gode kommunikationskøbere, etc. er at flytte fokus fra det professionelle ansvar (man fristes til at kalde det en kernekompetence) en bureauledelse bør udvise, for at kontekstualisere den foreslåede løsning (fsa både indhold, kanaler, dimensionering,etc) i forhold til både kundens kommercielle strategi og målgruppens valgkriterier/holdnings-univers. Det er i det rum, den professionelle kreativitet blomstrer.
    Opfordrer i øvrigt til genlæsning af Hanne Feldthuus glimrende artikel om Lean i reklameprocesser – en professionel tilgang til dilemmaerne kan føre til en tydeliggørelse af, hvorfor den foreslåede løsning er en god idé, ikke bare fordi den sætter farver, liv og holdninger på kampagnen – men fordi netop disse farver, dette liv og disse holdninger fører til ønsket adfærd, tænkning, reaktion fra segmentet, vi ønsker at påvirke. Resten er muligvis kunst, som man kan “føle” hvad som helst om.

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ ugentlige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev
En del af Creative Club