Kreativiteten har ringe kår hos annoncørerne

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

I hvert fald hvis man spørger ansatte på bureauerne. De mener, at annoncørerne tænker traditionelt og mere på økonomi end på kreativitet.

Spørger man annoncører vil de alle næsten uden undtagelse forvente kreativitet hos bureauerne. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at kreativitet er et stærkt salgsargument for et bureau – det er ganske enkelt en forudsætning for at være et bureau.

Men spørger man bureauerne, så har kreativiteten ikke nødvendigvis gode kår hos annoncørerne.

MyResearch har på Bureaubiz’ foranledning spurgt ansatte på bureauerne til holdninger til de danske annoncører. 179 har svaret – heraf 40 pct. direktører, og de mener næsten entydigt, at annoncørerne tænker mere på økonomi end på kreativitet. 58 pct. mener det i stor udstrækning, 34 pct. i nogen udstrækning.

Holdningen er næsten lige så markant i retning af, at annoncørerne tænker traditionelt. Og spørger man til, om annoncørerne satser på kreative løsninger, der er anderledes og går til kant, så er der stort set ingen, der mener det i stor udstrækning. 33 pct. mener det i nogen grad, mens 66 pct. svarer kun i ringe udstrækning eller slet ikke.

På spørgsmålet om, hvordan annoncørerne samarbejder med deres bureauer, bliver svaret kun delvist ok.

70-80 pct. mener, at annoncørerne er gode til at samarbejde med deres bureauer og at det sker i gensidig respekt – men det er kun 7-11 pct., der svarer i stor udstrækning. Resten er lidt mere moderate ved at svare “i nogen udstrækning.”

Spørgsmålet er, om krisen har spillet ind.

På spørgsmål om interesse for kreative ideer, der er uafhængige af medievalg, holistisk tænkning samt vilje til at integrere kommunikationskanaler, er interessen blevet mindre. I hvert fald er der færre bureaufolk, i forhold til sidste år, der mener, at annoncørerne har interesse for disse punkter.

Annoncørerne bliver heller ikke vurderet som lige så strategisk stærke eller lige så gode kommunikationskøbere – og endelig mener bureaufolket også, at marketing har tabt gennemslagskraft i forhold til den øvrige organisation.

Til gengæld lyder vurderingen, at fokus på ROI er øget.

Men det er vel heller ikke mærkeligt i et kriseår.