Krisehåndtering: Mange nye medarbejder – meget lidt i løn

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

To tal skiller sig ud hos Rethink Pipeline. Og de går hver sin vej. Bruttoavancen går markant op og gennemsnitslønnen går markant ned.

På toppen står en flot fremgang i bruttoavancen hos Rethink Pipeline. Men dykker man ned i tallene så kommer væksten til at stå i et lidt anderledes lys.

Der er nemlig investeret kraftigt i nye medarbejdere, og det betyder, at bureauet kommer ud med en bruttoavance pr, medarbejdere, der rent faktisk er lavere end branchens bureuaer i gennemsnit lønner deres medarbejdere med.

Når det overhovedet kan lade sig gøre uden et dundrende underskud – Rethink Pipeline har overskud – skyldes det, at bureauet’s medarbejdere også hører til de absolut billigste i branchen. Og i god kriseånd har de ikke bare været tilbageholdende med lønnen. Den gennemsnitlige personaleomkostning er faldet med hele 21,3 pct. til 358.643 kr.

Det er ikke lykkedes at få fat i adm. dir. Kresten Bo Nielsen for en uddybning af tallene, men i årsberetningen anføres, at bureauet forventer en fortsat stigende driftsaktivitet samt også at have overskud i 2010.

Opdateret 7. maj 15.20: Regnskabet rummede et forkert tal for antallet af medarbejdere. Det betyder at den rigtige gennemsnitsløn 456.455. kr. Desuden påvirker det bruttoavance pr. medarbejder, som er ændret.

Nøgletal for Rethink Pipeline

  • Bruttoavance 6,868 mio. kr. +25,4 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 624.364 kr. +2,6 pct.
  • Lønandel 73 (74)
  • Resultat af primær drift +0,427 mio. kr. +76,4 pct.