Krisen barberede kraftigt på Mantra’s bundlinje

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bureauet har holdt fast i sin stab og ladet den faldende aktivitet gå ud over bundlinjen.

“Vi er meget tilhængere af, at man i krisetider skal sikre det faglige fundament, som man skal bygge på, når krisen er overstået”.

Således siger Mantra’s adm. dir. Hans Henrik Goth om det regnskab for året frem til 30. juni, som netop er indleveret til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Et regnskab der viser et fald i bruttoavance og et endnu mere markant fald i overskud – som dog lander på en lille million og derfor kan man sige, at overskudsgraden blot er blevet mere branchelignende i forhold til tidligere.

En af forklaringerne på faldet finder man i personaleomkostningerne, der rent faktisk er steget – til trods for, at bruttoavancen er faldet og medarbejdertallet er uændret.

Den gennemsnitlige lønomkostning er således steget med 11,8 pct. til 650.250 kr. I et kriseår?

“Ja, det kunne nok få en bureaudirektør eller to til at spærre øjnene op, hvis vi havde holdt lønfest i et kriseår. Forklaringen er dog en anden. Jeg var selv på en længere orlov i det foregående regnskabsår, hvor der også var to på barselsorlov. Den slags giver besparelser på lønbudgettet, og nu er vi så bare tilbage på det normale niveau”, siger Hans Henrik Goth og tilføjer, at bureauet satser på en lille men højt kvalificeret – og dermed også højt lønnet – stab.

Digitaliseringen har bureauet håndteret ved at opgradere medarbejderne, så de kan håndtere det grundlæggende strategiske og kreative udviklingsarbejde også i forhold til det digitale, mens man trækker på eksterne partnere når det bliver et spørgsmål om eksekvering.

Han ser selv forløbet af regnskabsåret således, at det egentlig gik rimeligt i den første del sidste efterår, mens udviklingen var dårlig i 1. halvår.

“Til gengæld ser det nu igen bedre ud og vi er begyndt at tjene gode penge igen, og det er vores forventning, at indeværende regnskabsår vil give et fornuftigt resultat. Ikke en fest – men dog et fornuftigt resultat”, siger Hans Henrik Goth.

Nøgletal for Mantra

  • Bruttoavance 11,122 mio. kr. -20,2 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 926.833 kr. -20,2 pct.
  • Lønandel 70 (50)
  • Resultat af primær drift 0,949 mio. kr. -78,6 pct.