Kunde & Co bag ny Hjemmeværnskampagne

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

En 5 mio. reklamekampagne inkl. en reklamefilm skal brande Hjemmeværnet.

Hjemmeværnet går efter sommerferien i gang med en kampagne, der både skal brande Hjemmeværnet og skaffe flere frivillige.

Det kan man læse i dag i Jyllands-Posten.

Bag kampagnen, der har et budget på 5 mio. kroner, står reklamebureauet Kunde & Co, der har haft Hjemmeværnet som kunde siden oktober 2012.

Det største element i kampagnen er en reklamefilm, som er produceret in-house hos Kunde & Co i samarbejde med instruktør Ufffe Truust.

Reklamefilmen, der endnu ikke er helt færdigproduceret, kommer til at køre både på tv og i biograferne fra uge 34.

Bannerannoncer, Facebook og en ny version af www.blivmedlem.nu er også elementer i kampagnen, der udover at skulle få flere kvinder og flere unge til at melde sig, har fokus på de frivillige. 

“En af de store udfordringer for Hjemmeværnet er at mange har en utidssvarende forestilling om hvad de laver. Kampagnen har derfor også til formål at fortælle de historier som de færreste kender, men som alligevel er dem der reelt kendetegner Hjemmeværnets samfundsnyttige indsats i 2014. Samtidig er fokus på at skabe stolthed over værnets samlede betydning blandt de mange tusinde frivillige, og fortælle potentielle nye medlemmer hvad de bliver en del af ved at komme i Hjemmeværnet,” siger Gregers Mikkelsen, partner hos Kunde & Co og ansvarlig for kampagnen.     

Der er ca. 47.000 frivillige i Hjemmeværnet i dag.