Kunde & Co cementerer sin status som ”Medarbejdernes drøm”

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Kunde & Co’s flere hundrede medarbejdere blev i 2008 lidt mere end 10 pct. dyrere og koster nu i gennemsnit 640.000 kr. Bureauets indenlandske aktiviteter udgør en stigende andel.

Der har været rapporter om betydelig turbulens på medarbejderfronten hos Kunde & Co siden slutningen af 2008.

Men det er ikke en turbulens, der fået nævneværdig indflydelse på regnskabet for året, der viser et solidt resultat med fremgang i både bruttoavance og overskud. Sidstnævnte voksede med 11,6 pct. til hele 28,6 mio. kr. (primær drift).

Til gengæld viser regnskabet også, at de 189 medarbejdere blev en del dyrere i løbet af året. Helt konkret steg de samlede personale omkostninger med 11,7 pct., og da antallet af medarbejdere blot steg med 2, betyder det, at den gennemsnitlige personale-omkostning steg med hele 10,5 pct. til 641.196 kr.

Samtidig steg lønandelen en anelse. En gennemsnitsløn over branchens gennemsnit og en lønandel over gennemsnittet er det, der i Bureaubiz’ årlige regnskabsanalyse hedder “Medarbejdernes drøm”, og den gruppe lå Kunde & Co allerede i sidste år. Men med den udvikling i tallene ser bureauet ud til at cementere sin position i gruppen.

Bureaubiz har uden held søgt en kommentar fra Jesper Kunde. Om forklaringen på udviklingen kan ligge i omkostninger til afskedigelser kan således ikke siges. Ifølge beretningen er der nu ca. 170 medarbejdere mod gennemsnittet på 189 for hele 2008.

Det fremgår af beretningen, at “virksomheder med hjemsted uden for Danmark tegner sig for en stigende del af selskabets samlede nettoomsætning. Samlet set udgør internationale kunder og danske kunder, der er internationalt orienterede, mere end to tredjedel af nettoomsætningen”.

Af en note i regnskabet ses dog en helt anden udvikling. “Indland – honorar og produktion” steg med 13,6 pct. til 186,285 mio. kr., mens “Udland – honorar og produktion” faldt med 24,6 pct. til 69,359 mio. kr.

Bureaubiz har også spurgt til en forklaring på disse tal – men altså uden held.

Kunde & Co har for nylig mistet en af sine ældste kunder, HTH, til Adpeople og desuden er der en konkurrence i gang om Arla på gobalt plan, som omfatter en del af det budget, Kunde & Co håndterer.

Nøgletal for Kunde & Co

  • Bruttoavance 179,742 mio. kr. +8,7 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 951.016 kr. +7,6 pct.
  • Lønandel 67 (66)
  • Resultat af primær drift 28,59 mio. kr. +11,6 pct.