Kunde & Co fik tronfølge-kampagnen uden om udbudsreglerne

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Statsministeriet fik en højere valgdeltagelse og derved et ja til Tronfølge-loven. Men kampagnen har også efterladt flere juridiske problemer.

Politiske reklamer er forbudt på tv i Danmark, og på den baggrund er Statsministeriets Tronfølge-kampagne indklaget til Radio- og Tv-nævnet.

Få kommunikationsfolk er i tvivl om, at kampagnens underliggende budskab rummer agitation for et ja. Spørgsmålet er dog, hvad der sker, når en kvalitativ kommunikationsvurdering møder juraen.

Men det er langt fra det eneste juridiske problem. Alt tyder nemlig på, at Kunde & Co er blevet tildelt opgaven med at udforme kampagnen uden om de normale regler for offentlige indkøb.

På nuværende tidspunkt er den såkaldte tærskelværdi 0,5-1 mio. kr. for, hvornår en kampagne skal i udbud, og bevillingen til kampagnen lyder på 5 mio. kr. Umiddelbart burde der således ingen tvivl være om, at kampagnen burde have været sendt i udbud.

Men hos Danske Reklame- og Relationsbureauer (DRRB), der følger offentlige udbud inden for reklameområdet har man ikke registreret et udbud på tronfølge-kampagnen.

Heller ikke hos Udbudsvagten har man kunnet finde noget, selvom man har søgt i databasen både på ord og ministerier.

Bureaubiz har siden i går via både telefon og mail søgt at få en forklaring fra Statsministeriet på, om der har været et offentligt udbud. Men ministeriet har endnu ikke svaret.

Heller ikke Jesper Kunde fra Kunde & Co har reageret på en forespørgsel.

Bevillingen på 5 mio. kr. dækker både kreativ udvikling og medieindrykning, men det vil være usædvanligt, hvis man har holdt sig uden for udbudsreglerne ved at splitte budgettet op.

Det manglende udbud er blot en af flere problemer for kampagnen, som har vist sig at være planket fra en engelsk satire.

Jesper Kunde har i dag forsvaret sig over for Markedsføring.

“Vi er inspireret af den smukke historie om Churchills middagsselskab, og det er den britiske komedie også. Idéen om middagsselskabet er en idé, der må betragtes som offentlig ejendom. Det samme gælder ironien og humoren”, siger han til bladet.

Men samtidig bekræfter han til dels et tredje problem – nemlig det stærke holdningselement i en oplysningskampagne. Og dermed konflikten med forbudet modpolitisk reklame på tv.

“Ministeriet bad os om at skabe en kampagne, der flytter folk ud til stemmeurnerne. Det her er grundlæggende en kommunikationsopgave med det ene formål: Folk skal tage stilling til, om en forældet holdning til kvinder fortsat skal gælde, når vi taler om tronfølgen”, siger han