Kunde & Co helskindet ud af 2012. Partners i knæ

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

De to toneangivende bureauer gennem mange år kom vidt forskelligt ud af 2012. Engang var det sådan, at Partners klarede sig godt i dårlige tider. Sådan er det åbenbart ikke mere.

Markedet var hårdt for reklamebureauer i 2012 – det vidner en del regnskaber om. Det gælder også de to bureauer, som har været de toneangivende i de sidste 15-20 år: Kunde & Co og Wibroe, Duckert & Partners.

Der er dog klare forskelle på, hvordan de to har håndteret året. Kunde & Co ser ud til at være kommet helskindet igennem, mens Partners ser ud til at være i knæ.

Det er en markant udvikling. For bureauets hovedaktionær,Jan Duckert, har altid hævdet, at Partners klarer sig godt i dårlige tider. Men de tider er åbenbart forbi.

I 2012 oplevede Partners at få barberet næsten 20 pct. af sin bruttoavance og få vendt et overskud (primær drift) på +11,725 mio. kr. til et minus på 61.848 kr. Med hjælp fra Partners Productions lykkedes det at vende de små røde tal til et meget beskedent plus på 60.887 kr.

En yderst dramatisk udvikling for et bureau, hvor røde tal hidtil har været utænkelige. Og Jan Duckert har da også i sidste uge taget hårdt fat og skilt sig af med Partners’ adm. dir. gennem otte år, Bjarne Spellerberg, samt Morten Hershøj, der også sad i bureauets ledelse.

I stedet har han ansat McKinsey-konsulenten Louise Knauer, som ny adm. dir. Det lægger op til et betydeligt stilskifte.

Heroverfor står så Kunde & Co, der må notere en bruttoavance, der blev knap 5 pct. mindre og et overskud (primær drift) der faldt med 30,3 pct.

I ledelsesberetningen anføres det dog, at en konkurs hos en international kunde kostede 2,4 mio. kr., og tager man det i betragtning, så nærmer resultatet sig niveauet for 2011, hvilket karakteriseres som tilfredsstillende.

Kunde & Co fremhæver i beretningen specifikt, at man har arbejdet med europæisk ekspansion gennem opbygning af internationale kompetencer – både i udlandet og i Danmark.

Tager man People Groups regnskab i betragtning, så ser Partners ud til at være smertensbarnet. Specielt hvis man tager de associerede selskaber, hvor man kun ejer en mindre andel, i betragtning. Med overskudsandelen herfra ender overskuddet på 7,3 mio. kr. før skat – hvilket dog fortsat er et ret betydeligt fald på ca. 60 pct.

Nøgletal for Wibroe, Duckert & Partners

 • Bruttoavance 56,524 mio. kr. -7,8 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 1,154 mio. kr. -7,8 pct.
 • Lønandel 65,1 (52,4)
 • Resultat af primær drift -0,062 mio. kr. (+11,725 mio. i 2011)

Nøgletal for Kunde & Co

 • Bruttoavance 130,492 mio. kr. -4,8 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 932.086 kr. +6,8 pct.
 • Lønandel 72,2 (72,2)
 • Resultat af primær drift +9,067 mio. kr. -30,3 pct.

Nøgletal for People Group

 • Bruttoavance 101,445 mio. kr. -6,7 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 966.143 kr. +3,1 pct.
 • Lønandel 68,9 (61)
 • Resultat af primær drift +1,753 mio. kr. -84,5 pct.